Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke 7 Luft vatten mark miljö

Skapad 2017-05-09 20:24 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Arbete om luft, vatten som spridningkälla, markens metaller och miljöpåverkan
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta arbete undersöker vi vattenmolekylens egenskaper samt hur vattnet kan påverka miljön på Jorden. Vi undersöker också luftens egenskaper, miljöpåverkan och vilka ämnen som finns i marken.

Innehåll

Syfte

Centralt Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska få kunskaper om:

 • vattenmolekylens egenskaper
 • Vatten som spridningskälla för olika ämnen
 • Hur vatten, luft, ämnen i marken påverkar miljön på Jorden
 • hur luften är sammansatt, 
 • hur människan använder sig av dessa ämnen och vilka miljöproblem som kan uppstå.

Undervisning


Genomgångar, filmer, PP, laborationer. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina förmågor genom lektionsaktiviteter och kunskaper enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kemi Luft vatten mark miljö

Förmågan att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva, förklara och resonera.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Vardagliga kemiska processers miljöpåverkan
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: