Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension av "Möss och människor"

Skapad 2017-05-09 21:09 i Apelskolan Falkenberg
Du väljer en bok som du läser, därefter skriver du en recension. Under höstterminen ska du lämna in två bokrecensioner, den första ska vara klar och inlämnad senast vecka 42 och den andra vecka 49.
Grundskola 9 Svenska
Efter att ha läst boken "Möss och människor" och sedan sett filmen, kommer du att få visa att du förstått bokens budskap genom att skriva en bokrecension efter en given mall.

Innehåll

Mål

Beskrivning av arbetsområdet: Ni läser "Möss och människor" och efter att ha läst boken och sett filmen, skriver du en recension av boken.

Konkretisering av målen

Målet med detta arbetsområde är att du ska läsa en skönlitterär bok. Därefter ska du skriva en bokrecension, där du visar att du förstått bokens innehåll och kan reflektera över det. Till din hjälp har du en recensionsmall. Det är viktigt att du formulerar dig klart och tydligt i din text och att ditt arbete har en klar och tydlig struktur (rubriker och röd tråd). Du ska även tänka på att stava korrekt och att använda dig av rätt skiljetecken.

Din recension ska innehålla reflektioner kring det språk som författaren använder sig av och hur du uppfattar boken i sin helhet. Du ska även kunna ge tydliga miljö- och personbeskrivningar, samt föra ett resonemang kring bokens budskap utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Hur ska vi arbeta för att nå målen?

Läsning i skolan och hemma

Föra anteckningar samtidigt som vi läser

Arbeta utifrån recensionsmallen 

Använda rättstavningsprogram

Bedömning - Vad ska bedömas?

Det som ska bedömas är din förmåga att skriva en tydlig och välformulerad text och din förmåga att göra en tydlig sammanfattning av bokens innehåll, samt att upplägget har en klar och tydlig struktur (rubriker och röd tråd). I bedömningen tas även hänsyn till din stavning och din förmåga att, på rätt sätt, använda dig av skiljetecken.

Vidare ska dina reflektioner kring språket bedömas, hur väl utvecklade dina reflektioner kring personer och miljöer är, samt din förmåga att föra ett resonemang kring bokens budskap utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Även din förmåga att föra ett resonemang kring textens uppbyggnad och berättarperspektiv kommer att bedömas.

Bedömning - Hur ska bedömningen ske?

Skriftlig inlämning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: