Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

´De fem världsreligionerna

Skapad 2017-05-09 22:11 i Irstaskolan Västerås Stad
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
De fem världsreligionerna. Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Världsreligionerna, årskurs 6

Detta arbetsområde omfattar de 5 Världsreligionerna - Judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism i ämnet religionskunskap.

När det gäller de Abrahamitiska religionerna som också kallas syskonreligionerna kommer vi att repetera kristendom och judendom som vi läst tidigare, och sedan fördjupa oss lite mer i islam.

Därefter fortsätter vi på samma sätt med hinduismen och buddhismen. 

Vi kommer att se informativa filmer och ha diskussioner och samtal kring religionerna. Detta kommer att utmynna i skriftliga förhör kring det vi läst och framförallt det vi diskuterat.

Arbetssätt

 • Diskutera likheter och skillnader, hur religion kan påverka folks liv och etiska frågor, t.ex om hur man lever ett bra liv och gör goda handlingar. 
 • Läsa, se film.
 • Träna begrepp på begreppsmaskinen.
 • Träna på kännetecken, vad de olika religionerna kallar gud, symboler, ledare, heliga platser och skrifter.

Tips:

 • Klicka på Uppgifter här nedan, så finns de 5 världsreligionerna i ett översiktsschema. 

Uppgifter

 • Världsreligionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna årskurs 6

F
Otillräckliga kunskaper. Nivå för E ej ännu uppnådd
E
C
A
Samband och skillnader
mellan världsreligionerna
Otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om några ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Kunskap om kännetecken
Kunskap om vad de Abrahamitiska religionerna, judendom, kristendom och islam kallar Gud, heliga skrifter, symboler, ledare och samlingslokaler och platser.
Otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare.
Begrepp
i de Abrahamitiska religionerna / syskonreligionerna.
Otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om några begrepp i syskonreligionerna.
Du har goda kunskaper om flera begrepp i syskonreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om många begrepp i syskonreligionerna.
Islams fem pelare
Otillräckliga kunskaper.
Du kan de fem pelarna som utgör grunden i islam.
Du kan de fem pelarna som utgör grunden i islam och kan resonera och förklara minst en av dem mer utförligt.
Du kan beskriva de fem pelarna som utgör grunden i islam och resonera och förklara några av dem mer utförligt.
Kunskap om kännetecken
Kunskap om vad de hinduism och buddhism kallar Gud, heliga skrifter, symboler, ledare och platser.
Otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare inom hinduism och buddhism.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare inom hinduism och buddhism.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller symboler, skrifter och ledare inom hinduism och buddhism.
Begrepp
i hinduism och buddhism
Otillräckliga kunskaper.
Du har grundläggande kunskaper om några begrepp i hinduism och buddhism.
Du har goda kunskaper om flera begrepp i hinduism och buddhism.
Du har goda mycket goda kunskaper om många begrepp i hinduism och buddhism.
Etik och moral
 • Re  4-6
Otillräckliga kunskaper.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: