Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ReadTheory

Skapad 2017-05-10 08:21 i Vasaskolan Hedemora
läsa
Grundskola 7 – 9 Engelska
ReadTheory är en sida på internet, ursprungligen skapad för Amerikanska elever, där man kan öva upp läsförståelsen. Programmet är framtaget av en handfull professionella författare och prisade lärare som för hand skrivit, testat och kontrollerat alla texter. Varje elev i årskurs 7 på Vasaskolan har fått en egen inloggning till ReadTheory och genom att använda den går det att hela tiden följa utvecklingen. Även vi, som lärare kan kontinuerligt följa din utveckling och nivå.

Innehåll

Här kommer du att arbeta med läsförståelse utifrån programmet Readtheory.
Programmet fungerar så att du, utifrån din nuvarande förståelse, får texter som passar din nivå men samtidigt är lite utmanande. 
Årskurs 7 arbetar med programmet återkommande under hela terminen och använder skolans iPads vid genomförandet.  
Vi, Milla och Ralf kommer att, som administratörer för elevgrupperna i programmet, kontinuerligt följa din utveckling och nivå.

Om du är nyfiken på programmets validitet finns här nedan några länkar:

/http://www.readtheory.org Läs under fliken "Learn more" om du är nyfiken på programmet.
Där länkas du också till http://www.corestandards.org/ELA-Literacy/

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska, Matris Läsförståelse

E
C
A
Förstå skrift
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Redogöra, diskutera & agera
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsningen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsningen.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av goda strategier för läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: