Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 8: Klassiker

Skapad 2017-05-10 09:44 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 8 Svenska
Många är de, författare som gjort avtryck och räknas till de riktigt stora inte bara i vårt land. En del verk har blivit världsberömda filmer, andras har blivit visor, några spelas på teatrar och åtskilliga läses med stor behållning av både stora och små. Det de har gemensamt är att de räknas till de riktigt stora inom svensk litteratur.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Konkretisering av mål

I arbetet med dessa förmågor kommer du att arbeta med följande ur det centrala innehållet:

  • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och dispostion till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Arbetssätt

Under arbetsområdet kommer vi arbeta med följande under lektionerna:

  • Läsa utdrag ur "Bortbytingen" med analys
  • Se en film som är baserad på en klassiker
  • Läsa valfri klassiker
  • Skriva utförlig läslogg under tiden du läser en fritt vald klassiker
  • I grupp förbereda och presentera en svensk författare
  • Lyssna på föredrag om Selma Lagerlöf och besöka "Selmarummet" på museet

 

 

Bedömning

Matriser

Sv
Faluns mall för Pedagogiska Planeringar

E
C
A
Analys av "Bortbytingen"
Genom att göra ...-.... sammanfattningar av olika texters innehåll med ...-... koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven ...-... läsförståelse.
...enkla... ...viss.... ...grundläggande...
...utvecklade... ....relativt god... ....god....
....välutvecklade... ....god.... ....god....
Läslogg:
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra ...-... underbyggda resonemang om ....-... i olika verk.
...enkla och till viss del... ... tydligt framträdande budskap ...
...utvecklande och relativt väl... ... tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna...
välutvecklade och väl... ... tydligt framträdande budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda..
Muntlig presentation av författare i grupp:
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra ...-... muntliga redogörelser med ...-... fungerande struktur och innehåll och ...-... anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
...enkla... ... i huvudsak... ...viss...
...utvecklande... ...relativt väl... ...relativt god...
...välutvecklande... ...väl... ...god...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: