Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar

Skapad 2017-05-10 09:46 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 – 9 Teknik
Nästan all daglig verksamhet innehåller någon form av teknik. Från den tvål vi tvättar oss med till vår köksutrustning, husen vi vistas i, transporterna vi använder och de papper vi skriver på. Ett syfte med undervisningen i teknik är därför att eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskaper om tekniska lösningar i vardagen.

Innehåll

Under detta arbetsområde så kommer vi att arbeta med tekniska lösningar. Vi kommer att undersöka och beskriva saker som vi är omgivna av i vår vardag. Arbetsområdet kommer att inledas med att vi i helklass undersöker glasögon. Hur är de uppbyggda och varför? Vilka material är de gjorda av? Hur har glasögon påverkat människans levnadsvillkor? Vilka förbättringar kan göras? Därefter kommer eleverna att välja något att själv beskriva och presentera.

Teoretiskt utgår vi från Spektrum teknik kap. 2 "El och IT får robotar att klippa".

Frågeställningarna för den enskilda uppgiften
Utseende? - Gör en skiss över produkten. - Beskriv hur produkten ser ut. - Vilka delar ingår i produkten? - Varför ser den ut som den gör?
Funktion? - Hur används den? - Kan den användas till något annat? - Finns det någon annan produkt som fungerar på liknande sätt?
Material? - Av vilka material är delarna i produkten gjorda? - Kan den tillverkas i något annat material?
Förbättringar? Kan produkten göras - billigare? -miljövänligare? -vackrare? -mer användarvänlig? Ge förslag till förbättringar av produkten.

Eleverna kommer att jobba efter frågeställningarna och undersöka och presentera en eget vald produkt. Presentationen kan göras skriftligt, med plansch eller digitalt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: