Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2017-05-10 10:43 i Gamla STR F-6 2021 Båstad
Grundskola 4 Matematik
Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för Matte Direkt Borgen 4B.

Innehåll

Mål för eleven:

TID
Enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.

Avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.

ADDITION OCH SUBTRAKTION
Addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.

Räkna ut på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Tecknet för "ungefär lika med".
Använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.

GEOMETRI
Avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Namnen på olika månghörningar.
Förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Förstå och använda skala.

BRÅK
Kunna läsa och skriva bråk.

Kunna avläsa bilder av bråk.
Veta hur många delar det går på en hel.
Kunna storleksordna bråk.

MULTIPLIKATION OCH DIVISION
Multiplicera med 10, 100 och 1000 med hela tal.

Räkna multiplikation med större tal.
Räkna med kort division.
Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4B. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 6 - 8.

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Matriser

Ma
Matteborgen 4B

Träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tid
Tid Du skall känna till och kunna använda begreppen år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Du är osäker på begreppen och sambandet mellan dem.
Du kan säga, läsa och skriva dessa begrepp och se sambandet mellan dem.
Du har en god uppfattning om dessa begrepp.
Du skall kunna avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du kan avläsa klockan delvis.
Du kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Du har en god uppfattning om klockan och tid.
Addition och subtraktion
Du ska kunna algoritmer eller skriftliga huvudräkningsmetoder för addition och subtraktion inom talområdet 1 – 10 000.
Du kan addera och subtrahera en- och tvåsiffriga tal. Du klarar ibland att ställa upp större tal, men känner osäkerhet kring detta.
Du kan addera och subtrahera fyrsiffriga tal och känner dig ganska säker då du räknar.
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera fyrsiffriga tal, du kan även räkna med ännu större tal.
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning/textuppgifter med addition och subtraktion, samt bedöma rimlighet i svaret
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Geometri
Du ska kunna se om en vinkel är trubbig, rät eller spetsig.
Du är osäker på hur du skall se en vinkel och avgöra storleksordningen mellan vinklar.
Du är säker på hur du skall se en vinkel och avgöra storleksordningen mellan vinklar.
Du är mycket säker på hur du skall se en vinkel och avgöra storleksordningen mellan vinklar.
Du skall förstå vad som menas med förstoring och förminskning samt använda begreppet skala.
Du förstår vad som menas med förstoring och förminskning.
Du kan använda begreppet skala, men du är lite osäker.
Du har inga som helst problem med att använda begreppet skala.
Bråk
Du skall kunna läsa och skriva bråk samt kunna avläsa bilder av bråk.
Du kan läsa olika bråktal och bilder av bråk, men du är lite osäker.
Du kan läsa och skriva bråk samt kunna avläsa bilder av bråk.
Du kan läsa och skriva bråk samt kunna avläsa bilder av bråk. Du kan även storleksordna olika bråktal.
Multiplikation och division
Du skall kunna multiplicera med 10, 100 och 1000 med hela tal. Räkna multiplikation med större tal.
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000 med hela tal. Men du osäker på att räkna multiplikation och division med större tal.
Du kan multiplicera och med större tal.
Du är mycket säker på att multiplicera med större tal.
Du skall kunna räkna med kort division. Använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.
Du kan räkna med kort division, men du är osäker.
Du kan räkna med kort division.
Du är mycket säker på att använda kort division och du kan även använda det i textuppgifter och problemlösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: