👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan jag om tal i bråkform, decimalform och procentform

Skapad 2017-05-10 12:53 i Sandvalla skola Hudiksvall
Vi arbetar med att bråk-,decimal-,procent-form. Problemlösning och läsförståelse. Vardagsmatematik.
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar och lär oss bråk-, blandad bråk-,decimal-, procent-form. Del av antal, procent mm

Innehåll

 

 

 

 

 

 

 

Förmågor:

B= begrepp

K= kommunikation

R= resonemang

P= problemlösning

M= metod

Uppgifter

 • bråkuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Vad kan jag om tal i bråkform, decimalform och decimalform

Kapitel 3

E
C
Fråga 1a K, R
Hur stor del av helheten är grön? Svara i bråkform
1/4
Fråga 1b K, R
Hur stor del av helheten är grön? Svara i bråkform
3/5
Fråga 1c K, R
Hur stor del av helheten är grön? Svara i bråkform
5/6
Fråga 2 B
Skriv de bråk som är större än 1/2
4/7 3/4 4/6 5/8
Fråga 3a B
Storleksordna talen. Börja med det minsta.
1/9 2/3 5/6 7/7
Fråga 3b B
Storleksordna talen. Börja med det minsta.
2/8 2/6 2/4 2/3
Fråga 3c B
Storleksordna talen. Börja med det minsta.
1/6 3/6 4/6 5/6
Fråga 4a B
Skriv 17 hundradelar i bråkform
17/100
Fråga 4b B
Skriv 17 hundradelar i decimalform
0,17
Fråga 5 K, R
Hur stor del av figuren är blå? Svara i bråkform och decimalform
7/10 0,7
Fråga 6 M
På en plåt ligger det 20 bullar. En fjärdedel av dem är vaniljbullar. Hur många vaniljbullar blir det?
5 st vaniljbullar
Fråga 7 P
Malin målar 1/6 av staketet och Robert målar 1/3. Hur mycket är det kvar av staketet att måla?
Påbörjat en lösning med att ex. räknat ut något av Det är 5/6 av staketet när Malin har målat klart Det är 2/3 av staketet kvar när Robert har målat De har målat 3/6 tillsammans
Löst hela problemet och redovisat sin lösning Det är 1/2 av staketet kvar
Fråga 8 P
Jakob har använt 2/5 av smörpaketet. Smöret som är kvar väger 60 gram. Hur mycket smör fanns det från början?
Påbörjad lösning med att ex. räknat ut något av Det är 3/5 av smörpaketet Att 2/5 motsvarar 40 gram smör.
Löst hela problemet och redovisat sin lösning Smörpaketet vägde 100 gram från början.

Kapitel 8

E
C
Fråga 1a B
Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form
9/4 2 1/4
Fråga 1b B
Vilket bråk visar bilden? Svara i bråkform och i blandad form
23/6 3 5/6
Fråga 2a M
Addera bråken
4/5
Fråga 2b M
Subtrahera bråken
1/8
Fråga 2c M
Subtrahera bråken
3/4
Fråga 3a P
Rita av figuren Låt figuren motsvara 1/3 av en större figur. Rita den hela figuren
I den egna figuren finns det 12 rutor, lika stora
Fråga 3b P
Hur många små rutor är det i den hela figuren?
12 st.
Fråga 4a B
Hur stor del av figuren är gul? Svara i bråkform
1/4 eller 25/100
Fråga 4b B
Hur stor del av figuren är gul? Svara i decimalform
0,25
Fråga 4c B
Hur stor del av figuren är gul? Svara i procentform
25%
Fråga 5 B
Vad betyder ordet procent?
Hundradel
Fråga 6a M
Hur mycket är ? 50% av 80 cm?
40 cm
Fråga 6b M
Hur mycket är ? 75% av 16 dl
12 dl
Fråga 6c M
Hur mycket är ? 20 % av 419 kg
83,8 kg
Fråga 6d M
Hur mycket är ? 70 % av 85 kr
59,5 kr
Fråga 7 K, R
Karl-Erik har en påse med 24 bullar. 1/3 av bullarna är vaniljbullar. Lucy har en bullpåse med 20 bullar. 30% av hennes bullar är vaniljbullar. Vem av dem har flest vaniljbullar?
En påbörjad lösning med ex. Karl-Erik har 8 vaniljbullar eller att Lucy har 6 vaniljbullar
Hela problemet är löst och redovisat med sin lösning. Karl-Erik har 8 vaniljbullar och Lucy 6 vaniljbullar, alltså har Karl-Erik flest bullar.