Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbäret Gpp 17-18

Skapad 2017-05-10 13:21 i Växthusets förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i skolbanken
Förskola
Vårt arbete det här läsåret kommer att vara inriktat på matematik. Vi kommer att fokusera på lägesord, rumsuppfattning, antal, ordning, och talbegrepp.

Innehåll

Varför?

Vi ser att de barn som har arbetat med matematiska begrepp under det förra läsåret fortfarande har ett stort intresse för att lära sig mer.

Syfte/Mål

Vi ser att barnen intresserar sig för matematik på olika sätt och vill därför ta vara på det och fortsätta utveckla deras matematiska förmågor. Vi vill också att barnen ska få möjlighet till att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Barnen ska få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.

 

Lärandeobjekt:

 • Vi vill att barnen ska få bekanta sig med nya matematiska begrepp och lära sig att använda dem i vardagen.
 • Vi vill att barnen får en ökad förståelse för vikten av att visa och ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Vi vill att barnen ska utveckla en självständighet och våga lita på sin egen förmåga.
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

 

Varför ska vi då lära barnen i förskolan matematik?

 • För att ge dem tilltro till det egna tänkandet
 • De ska upptäcka matematikens användbarhet och att den finns i vår vardag
 • Utveckla deras kreativa och logiska tänkande
 • För att skapa en god lärandemiljö och förutsättningar för positiva relationer och möten vill vi att de ska utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 

 • För att skapa en god självkänsla där barnen känner att deras tankar och åsikter är viktiga vill vi ge barnen en möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi vill även ge dem förutsättningarna för att behålla sin lust och nyfikenhet att utforska och lära.

 

För barnen

I meningsfulla samanhang ska barnen få bekanta sig med nya matematiska begrepp, t ex. över, under, bredvid, på, i, bakom. Vi vill också att barnen ska utveckla sin självständighet och tilliten till sin egen förmåga samt förstå vikten av positiva relationer och möten.

 

För pedagogerna

Att använda de rätta begreppen i det vardagliga språket under hela dagen eftersom att vi ser matematik i de vardagliga situationerna. Detta skapar en röd tråd under hela dagen.
 • Ställa öppna frågor
 • Vara nyfikna och medforskande pedagoger
 • Vara lyhörda
 • Låta det ta tid
 • Vara observerande pedagoger
 • Introducera våra lärmiljöer och vårt material
 • skapa en lärmiljö som främjar positiva möten mellan barn-barn, barn- vuxen, vuxen-vuxen.

 

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3


Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

 

 

Prioriterade språkmål:

 • Pedagogerna lyssnar in barnen och utmanar i leken, utforskandet och undersökandet i den pedagogiska miljön. Nya upplevelser möjliggör nya samtalsämnen och ett vidgat ordförråd.

 

 • Pedagogerna planerar, genomför, dokumenterar, reflekterar utvärderar och analyserar lärprocesserna kontinuerligt tillsammans med barnen och i personalgruppen. Återkoppling sker bland annat genom återberättande och lyssnande på varandra.

 

 • Pedagogerna lyssnar in barnen och utmanar barnen genom att skapa olika typer av "lärande grupper"  utifrån barnen erfarenheter, förståelse, nyfikenhet och intressen.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: