Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styr och reglerteknik

Skapad 2017-05-10 18:54 i Nannaskolan Uppsala
Arbetsområde i teknik för styr- och reglerteknik med hjälp av pneumatik och elektronik.
Grundskola 8 Teknik
Arbetsområde där vi jobbar med att styra objekt med hjälp av pneumatik och elektronik.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Använda kunskaperna från arbetsområdet Kraft- och rörelseöverföring, skapa konstruktioner som styrs med hjälp av pneumatik och elektronik

Bedömningsuppgifter:

Problemlösningsuppgifter med lego (2 st).

Matriser

Tk
Dinosaurien - Legobygge åk 8

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

 • Tk  E 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du deltar aktivt och försöker komma med idéer för att arbeta fram en modell. Funkar inte den så prövar du dig fram till en ny idé.
Du deltar aktivt och har en idé för vad du vill göra för att arbeta fram en modell. Du justerar din idé om du stöter på problem.
Du deltar aktivt och har en tydlig idé för vad du vill göra för att arbeta fram en modell. Du justerar din idé med genomtänkta variationer på din ursprungliga idé.
Detta visar du genom att...
Din modell är enkel. Du har uppfyllt några av de kriterier som var givna från början.
Din modell är utvecklad. Du har uppfyllt de flesta av de kriterier som var givna från början.
Din modell är välutvecklade och genomarbetad. Du har uppfyllt alla kriterier som var givna från början och din modell har det lilla extra.

Formulera och välja handlingsalternativ

 • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du delta aktivt och bidrar med idéer för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer bland olika förslag för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer de förslag som bäst leder fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.

Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer

 • Tk  E 9   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 9   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du kan identifiera de tydligaste delarna i din konstruktion och du försöker beskriva vilken funktion de har och till viss del hur de fungerar ihop med vissa andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och beskriver vilken funktion de har och hur de fungerar ihop med andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och förklarar hur de satts samman för att få fram bästa funktion.
Detta visar du genoma att...
Du försöker beskriva hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver tydligt hur din idé och ditt slutresultat har utvecklats genom hela processen.
Detta visar du genom att...
Dina resonemang är enkla och kortfattade.
Dina resonemang varierar mellan att vara enkla och kortfattade till att vara heltäckande och utvecklade.
Dina resonemang är heltäckande och utvecklade.

Tk
Fågelskrämman - Legobygge åk 8

Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten

 • Tk  E 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  C 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
 • Tk  A 9   Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du deltar aktivt och försöker komma med idéer för att arbeta fram en modell. Funkar inte den så prövar du dig fram till en ny idé.
Du deltar aktivt och har en idé för vad du vill göra för att arbeta fram en modell. Du justerar din idé om du stöter på problem.
Du deltar aktivt och har en tydlig idé för vad du vill göra för att arbeta fram en modell. Du justerar din idé med genomtänkta variationer på din ursprungliga idé.
Detta visar du genom att...
Din modell är enkel. Du har uppfyllt några av de kriterier som var givna från början.
Din modell är utvecklad. Du har uppfyllt de flesta av de kriterier som var givna från början.
Din modell är välutvecklade och genomarbetad. Du har uppfyllt alla kriterier som var givna från början och din modell har det lilla extra.

Formulera och välja handlingsalternativ

 • Tk  E 9   Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Tk  C 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
 • Tk  A 9   Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du delta aktivt och bidrar med idéer för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer bland olika förslag för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer de förslag som bäst leder fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.

Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer

 • Tk  E 9   Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Tk  C 9   Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
 • Tk  A 9   Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Detta visar du genom att...
Du kan identifiera de tydligaste delarna i din konstruktion och du försöker beskriva vilken funktion de har och till viss del hur de fungerar ihop med vissa andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och beskriver vilken funktion de har och hur de fungerar ihop med andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och förklarar hur de satts samman för att få fram bästa funktion.
Detta visar du genoma att...
Du försöker beskriva hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver tydligt hur din idé och ditt slutresultat har utvecklats genom hela processen.
Detta visar du genom att...
Dina resonemang är enkla och kortfattade.
Dina resonemang varierar mellan att vara enkla och kortfattade till att vara heltäckande och utvecklade.
Dina resonemang är heltäckande och utvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: