Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2017-05-10 19:16 i Vasa särskola Ludvika
Grundsärskola F – 3 Bild Svenska Naturorienterande ämnen
Under detta läsår kommer vi att lära oss mer om livet i skogen.Vi går till skogen varannan onsdag för att upptäcka och lära mer om årstider, djur och natur. Du kommer under året att få uppleva årstidernas skiftningar genom att regelbundet besöka skogen.

Innehåll

 

 

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning/ NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur och om samband mellan dem. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna ges förutsättningar att samspela med naturen och sin omgivning.

 

Arbetssätt

- Vi kommer att uppmärksamma skogen i vår närhet.

- Varannan vecka går vi till skogen och varannan vecka har vi teoretiska lektioner i klassrummet.

- Vi kommer även att titta på film om djur och natur.

Bedömning:

Du kommer att få visa ditt lärande genom att:

- göra en bok om skogen
- enkelt beskriva om vad som sker vid en årstidsväxling
- namnge och berätta enklare fakta om några djur och växter i närmiljön
- göra enklare dokumentation utifrån observationerna i skogen

- rita eller måla någon växt och något djur i skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • ..
  Sv  1-6

Matriser

NO Sv Bl
Temaarbete Skogen Träningsskolans kursplan

Du är delaktig i målarbetet
Uppnår målet med stöd
Uppnår målet självständigt
Mål 1
Du kan beskriva vad som sker vid de olika årstidsväxlingarna.
Du tränar på att delta i beskrivning av vad som sker vid de olika årstidsväxlingarna.
Du deltar med visst stöd i beskrivning av vad som sker vid de olika årstidsväxlingarna.
Du berättar självständigt vad som sker vid de olika årstidsväxlingarna.
Mål 2
Du kan namnge och berätta enklare fakta om några djur och växter i närmiljön.
Du tränar på att delta i att namnge och berätta enklare fakta om några djur och växter i närmiljön.
Du deltar med visst stöd i att namnge och berätta enklare fakta om några djur och växter i närmiljön.
Du kan självständigt namnge och berätta enklare fakta om några djur och växter i närmiljön.
Mål 3
Du kan göra enklare dokumentation utifrån observationerna i skogen
Du tränar på att delta i att göra enklare dokumentation utifrån observationerna i skogen.
Du deltar med visst stöd med att göra enklare dokumentation utifrån observationerna i skogen.
Du kan självständigt att göra enklare dokumentation utifrån observationerna i skogen.
Mål 4
Du ritar eller målar någon växt och något djur i skogen
Du tränar på att delta i bildframställning av någon växt och något djur i skogen.
Du deltar med visst stöd i bildframställning av någon växt och något djur i skogen.
Du ritar eller målar självständigt någon växt och något djur i skogen.
Mål 5
Ämnesspecika ord och begrepp
Du tränar på att delta i samtal om ämnesspecifika ord och begrepp.
Du deltar med visst stöd i samtal om ämnesspecifika ord och begrepp.
Du berättar självständigt om ämnesspecifika ord och begrepp.
Mål 6

NO Sv Bl
Skogen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Ny rubrik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt

NO Sv Bl
Kopia av Skogen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: