Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria - Min språkhistoria

Skapad 2017-05-11 10:52 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Beskriv det svenska språkets historia från vikingatiden fram till idag och även hur språket förändras just nu, samt hur DU tror att språket kommer att förändras i framtiden. Beskriv också hur ditt eget talspråk påverkas och förändras och varför det är så. Vilken dialekt pratar Du och vad är bakgrunden till det?
Grundskola 9 Svenska
Sveriges språkhistoria och din egen språkhistoria

Innehåll

Mål

Konkreta

Beskriv det svenska språkets historia från vikingatiden fram till idag och även hur språket förändras just nu, samt hur DU tror att språket kommer att förändras i framtiden.

Beskriv också hur ditt eget talspråk påverkas och förändras och varför det är så. Vilken dialekt pratar Du och vad är bakgrunden till det?

Bedömning

Bedömningen kommer att grunda sig på hur väl du skriver din faktatext. Den ska innehålla både information om det svenska språkets historia och din familjs språkhistoria.

samt fakta och dina egna tankar och reflektioner.

 

 

Redovisning

Arbetet redovisas med en inlämningsuppgift, en faktauppsats med egna tankar och reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav för språkhistoria och skriftlig färdighet

A
B
Kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
C
D
Kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
E
Ny nivå
Språkhistoria
Eleven kan föra välutvecklade om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka information
.Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: