Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text - Zick Zack

Skapad 2017-05-11 13:41 i Gantofta skola Helsingborg
Planering för åk 4-5, Zick Zack Skrivrummet
Grundskola 5 Svenska
Vi skriver faktatexter om länder.

Innehåll

Konkretisering

 • Du får lära dig hur man delar texten i olika stycken med underrubriker.
 • Du får lära dig hur man använder rätt tempus (tidsform) och beskrivande ord.
 • Du ska skriva en faktatext om ett valfritt land. Du ska även organisera texten i stycken.
 • Du ska skriva en beskrivande text på egen hand.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Beskrivande texter

INNEHÅLL

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Håller sig huvudsakligen till ämnet och ger enkel information.
Håller sig till ämnet och ger information på ett fungerande sätt.
Håller sig till ämnet och ger tydlig information på ett ändamålsenligt sätt.

STRUKTUR

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Rubrik
Saknar rubrik eller har en missvisande rubrik.
Rubriken passar till texten.
Klassifikation:
Har svårt att klassificera på rätt sätt.
Gör en enkel och kort klassifikation.
Skriver en inledning med en tydlig och detaljerad klassifikation. Använder flera ämnesspecifika ord i den.
Beskrivning:
Beskriver landet kortfattat utan att dela upp i stycken och underrubriker. Tar med irrelevant information.
Beskriver landet kortfattat och börjar organisera texten i stycken efter innehåll. Väljer ut och utvecklar någon del som du utvecklar mer.
Beskriver landet rätt och mer detaljerat. Utvecklar flera delar. Visar säkerhet i att delar in i stycken och väljer rätt underrubriker.

SPRÅKLIGA DRAG

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tempus:
Har svårigheter att hålla samma tempus (oftast presens) igenom hela texten.
Håller samma tempus igenom i stort sett hela texten.
Håller samma tempus i hela texten.
Ordval:
Använder nästan inga ämnesspecifika ord.
Använder flera enklare ämnesspecifika ord.
Använder ett för ämnet väl avvägt ordval, med många ämnesspecifika ord.
Jämförelser:
Gör inga jämförelser.
Gör enstaka jämförelser. Använder några få sambandsord för detta ändamål.
Gör flera jämförelser för att förtydliga innehållet. Använder flera sambandsord för detta ändamål.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: