Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler VT år 4

Skapad 2017-05-11 14:18 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Samhällskunskap
Hur skulle det bli om vi inte hade regler i samhället? Varför har vi de regler vi har och vad händer om man inte följer reglerna? Vad är skillnaden mellan en regel och en lag?

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Vi ska tala om skillnaden mellan regler och lagar. 
 
Vi ska förstå varför vi har lagar i vårt samhälle. 

Vi ska kunna lite om vad som händer från det att ett brott begås fram tills det att man ev. får sitt straff.
 
Vi ska fundera runt hur det kan påverka en person och dess familj om man gör kriminella handlingar.

Vi ska även samtala om samhället påverkas av att det finns kriminalitet.
 

Arbetssätt

Vi kommer läsa texter
Samtala i olika frågor
Ha lärarledda genomgångar
Se filmer
Arbeta med att förstå olika ord och begrepp
Skriva om olika frågor.


Begrepp

Här är några centrala begreppen:
lagar
regler
rättigheter
skyldigheter
påföljder
straff
jurist
domstol
vittne
kriminalitet
försvarsadvokat
snatteri
klotter
stöld
häleri
olaga intrång
misshandel
hot

 


Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att vara aktiv i samtal och skriva ner dina tankar eller kunskaper i temaboken/tummenupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: