Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Åk3

Skapad 2017-05-11 15:38 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola 3 – 4 Slöjd
Vi ska lära oss att använda symaskin och göra en slöjdpåse. Vi följer en enkel arbetsbeskrivning och muntliga instruktioner. Vi lär oss lite om olika tyger samt att använda olika verktyg och redskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:

- trä symaskinen, över- och undertråd

- spola tråd

- sy raksöm och sick-sack

- att arbeta efter enkla skriftliga och eller muntliga instruktioner

- färdigställa ditt arbete

- använda de vanligaste verktyg och redskap

- få kunskap om textilprodukters miljöaspekter

Vi ska träna förmåga att planera ett arbete, använda olika redskap, ta ansvar, följa instruktioner och lösa enkla problem.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- följa olika instruktioner

- hantera olika verktyg och redskap

- planera, genomföra och ta ansvar för ditt arbete.

Jag kommer att handleda dig under lektioner och samtidigt titta på hur du arbetar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- gå genom symaskinens viktiga funktioner

- träna symaskinen på papper och tyg

- träna att arbeta både självständigt och tillsammans med andra

- ha genomgångar och korta presentationer

- ha handledning

Mycket kommer att förklaras och provas under lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: