👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2017-05-11 20:08 i Blötbergets skola Ludvika
Under några veckor på våren arbetar vi med trafik.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Känner du till några trafikmärken? Vad måste man alltid ha på sin cykel? Varför är det viktigt att använda reflex? Hur ser din skolväg ut?

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Du ska utveckla din kommunikativa, begreppsliga, metakognitiva och analytiska förmåga genom att:

 • kunna använda begrepp inom temat
 • kunna veta hur du beter dig på ett säkert sätt i trafiken
 • kunna ge exempel på trafikfarliga platser i din närmiljö
 • kunna beskriva varför du använder reflex
 • kunna förklara vad en trafiksäker cykel behöver ha

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • läsa litteratur
 • samtal i grupp
 • se på film
 • gå ut i din närmiljö

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • känna till begrepp inom området
 • kunna berätta om trafiksäkerhet (reflex, cykel, beteende i trafiken)
 • dokumentera ditt arbete 
 • kunna berätta och förklara var det finns riskfyllda platser i din närmiljö

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan under lektioner både skriftligt och muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
So 1 - 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Använda begrepp inom geografi, historia, religion och samhällskunskap
Du kan med stöd av bilder och frågor från läraren förklara olika begrepp.
Du kan själv förklara olika begrepp.
Du kan förklara och sätta in begrepp i olika sammanhang.
Kommunikativ förmåga
Använda dina kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att kunna delta i diskussioner.
Du kan svara på frågor som din lärare ställer.
Du kan delta i diskussioner i liten grupp.
Du deltar i diskussioner och du uttrycker egna åsikter.
Procedurförmåga
Granska information
Du kan med hjälp av läraren hitta information kring ett område.
Du kan på egen hand hitta information från given källa.
Du kan på eget initiativ hitta information från olika källor.
Metakognitiv förmåga
Du kan använda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap för att ta ställning i olika frågor.
Du kan med hjälp av läraren reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka och värdera utifrån olika teman/frågeställningar.
Du kan själv reflektera, tolka, värdera och argumentera utifrån olika teman/frågeställningar.
Analytisk förmåga
Du har förmågan att analysera, beskriva och förklara samband inom geografi, historia, religion och samhällskunskap.
Du kan med hjälp av läraren beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader.
Du kan själv beskriva och förklara likheter och skillnader och föreslå lösningar.