Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom och kärnfysik VT17

Skapad 2017-05-12 05:33 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: År 9 Atom och kärnfysik
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du kommer under arbetsområdet bl a lära dig vilka delar en atom består av, beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning, förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Du kommer att få lära dig vad halveringstid är, få fördjupade kunskaper om kärnkraft och hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik. Du kommer även få fördjupade kunskaper om kärnkraft.

Innehåll

Så här kommer vi att jobba med arbetsområdet "atom och kärnfysik"

Kunskapsmål efter avslutat arbetsområde.

 

Detta ska du kunna till provet 22/5:

 • Atomens uppbyggnad med dess partiklar och laddningar samt fördelning på elektronskal.
 • Vad en isotop är.
 • Tre typer av radioaktiv strålning.
 • Fission och fusion.
 • Atomnummer och masstal.
 • Namnge kärnkraftsverkets delar och dess funktion samt för- och nackdelar.
 •  Vad elektromagnetisk strålning är + ge kunna ge exempel.
 • Förstå och beräkna halveringstid.
 • Beskriva sönderfall och sammanslagningar med hjälp av reaktionsformler.
 • Förstå vad E=mc2 innebär.
 • Vad en radonmätare och dosimeter används till, och hur man skyddar sig mot strålning.
 • Vad stråldos och sönderfall mäts i .
 

Centralt innehåll 

Enligt kursplanen i fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 • Fy 7-9
  Fysiken i naturen och samhället Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik. 
 • Fy 7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. 
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik. 
 • Fy 7-9
  Fysiken och världsbilden De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet. 
 • Fy 7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.
 

Matriser

Fy
Fysik- Atom och kärnfysik Förmågor som bedöms

F
E
C
A
Begrepp
Du har bristfällig kunskap om atom och kärnfysik
Du har grundläggande kunskaper om atom och kärnfysik visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om atom och kärnfysik och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang /diskussion
Du har ett bristfälligt resonemang om atom och kärnfysik.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: