Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek Stjärnan

Skapad 2017-05-12 07:30 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
2017-05-12

Innehåll

Barns utveckling i lärande leken

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Vi har just nu en låg medelålder på gruppen, vilket påverkar leksituationerna. Vi jobbar med att från att många går från lek till lek, till att barnen ska stanna kvar i lekarna under längre stunder. Vi försöker få barnen att stanna kvar i leken som de har plockat fram, innan de går vidare till nästa.

10/2-16

Vi fortsätter att jobba med leken, att barnen ska stanna kvar i sin lek och inte fladdra runt. Vi försöker dela in barnen i olika lekar, där dom får stanna kvar en stund innan man byter aktivitet. Vi har börjat att ha morgonsamling efter frukost, för att samla ihop gruppen. Därefter får barnen välja vad dom vill leka och stanna kvar i den leken en längre stud. Vi vuxna finns till hands och hjälper barnen att utveckla och komma vidare och stanna kvar i leken. 

27/10-16

Vi fortsätter vårt arbete med leken, fortfarande är åldern i gruppen ganska låg. Vi försöker få barnen att stanna kvar i leken och inte byta hela tiden. Efter samlingen får barnen välja vad de vill leka och stanna kvar i den leken en längre stund. Vi vuxna finns till hands och hjälper barnen att utveckla, stanna kvar och komma vidare i leken.  Denna gruppen behöver mer vuxenstöd i leken. 

Vi leker även regellekar som vi vuxna introducerar för barnen. 

12/5-17

Vi arbetar med ljudnivån på avd och ljudnivån i barnens lekar. Vi har gjort barnen medvetna om ljudnivån på förskolan. Vi upplever att  barnens lek har blivit lugnare och tystare. Barnen har också blivit äldre och de stannar kvar i leken under längre tid. Vi fortsätter att efter samlingen låta barnen välja aktivitet och sedan stanna kvar i den under en längre tid. 

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi jobbar hela tiden med att barnen ska få lekro. Vi försöker att dela på gruppen, när vi behöver lugn o ro.

10/2-16

Vi fortsätter att dela upp barnen och försöker få lekro. Att barnen ska stanna kvar i leken en längre stund. 

27/10-16

Vi fortsätter att dela upp barnen och ha så få avbrott som möjligt för att barnen ska få lekro. 

12/5-17

Vi arbetar med ljudnivån för att skapa lugnare lekmiljö i förskolan. Vi har ändrat rummen och fått ett byggrum inne på avdelningen, vilket har gjort att vi kan dela upp barnen i olika rum under dagen. Vi har fått en lugnare och tystare miljö. 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - lärande lek

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Vi prioterar leken! 10/2-16 Vi prioterar leken!
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: