Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 7 version III

Skapad 2017-05-12 09:30 i Östlyckeskolan Alingsås
Numeriska och algebraiska uttryck. Ekvationer. Prioriteringsregler.
Grundskola 7 Matematik
Algebra - uttryck och ekvationer. Prioriteringsregler.

Innehåll

Mål för elev

Tecknar och tolkar enkla uttryck med siffror t.ex. 3 7 = 21 kan betyda "3 st chokladbitar för 7 kr/st kostar tillsammans 21 kr"

Tecknar och tolkar enkla uttryck med bokstäver t.ex. "dubbelt så mycket som x" = 2x.

Begreppet Variabel.

Beskriver figurers omkrets godtagbart med hjälp av bokstäver

Förenklar några olika algebraiska uttryck godtagbart

Beräknar värdet av enkla uttryck t.ex. värdet av b + 24 då b = 14

Utför beräkningar i rätt  prioriteringsordning

Använder en formell metod för att lösa enkla ekvationer t.ex. 18 = 2x + 4

Förklarar hur en lösning till en ekvation kan kontrolleras

Formulerar någon ekvation utifrån ett enkelt problemGenomförande

Vi kommer att arbeta med Vektors kapitel om algebra. Kompletterat med lämpliga övningar. Muntliga diskussioner.

Efter avslutad kurs och repetition ges ett kortare prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömning

Moment

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
På väg mot högre nivå
Högre nivå
Använda och analysera begrepp
Numeriska uttryck
Tecknar och tolkar enkla uttryck i välbekanta sammanhang, med stöd.
Tecknar och tolkar enkla uttryck i välbekanta sammanhang, på ett godtagbart sätt
Tecknar och tolkar uttryck i olika sammanhang, med flera räknesätt med säkerhet
Tecknar och tolkar uttryck i olika sammanhang, med flera räknesätt och parentesermed stor säkerhet
Algebraiska uttryck
Tecknar och tolkar enkla uttryck i välbekanta sammanhang, med stöd.
Tecknar och tolkar enkla uttryck i välbekanta sammanhang, på ett godtagbart sätt
Tecknar och tolkar uttryck i olika sammanhang, med flera räknesätt med säkerhet
Tecknar och tolkar uttryck i olika sammanhang, med flera räknesätt och parentesermed stor säkerhet
Metod
Förenkla uttryck
Förenklar enkla algebraiska uttryck, med stöd.
Förenklar enkla algebraiska uttryck godtagbart.
Förenklar några olika algebraiska uttryck, med flera räknesätt med säkerhet
Förenklar algebraiska uttryck, med flera räknesätt och parenteser med stor säkerhet
Beräkna värdet av uttryck
Beräknar värdet av enkla uttryck, med stöd.
Beräknar värdet av enkla uttryck på ett godtagbart sätt
Beräknar värdet av algebraiska uttryck, med flera räknesätt med säkerhet
Beräknar värdet av algebraiska uttryck, med flera räknesätt med stor säkerhet
Prioriteringsregler
Utför enkla beräkningar i rätt prioriteringsordning, med stöd.
Utför enkla beräkningar i rätt prioriteringsordning, på ett godtagbart sätt
Använder prioriteringsreglerna med säkerhet
Använder prioriteringsreglerna med stor säkerhet
Ekvationer
Använder en formell metod för att lösa enkla ekvationer, med stöd.
Använder en formell metod för att lösa enkla ekvationer, på ett godtagbart sätt
Använder en formell metod för att lösa ekvationer, med säkerhet
Använder en formell metod för att lösa ekvationer, med stor säkerhet
Problemlösning
Formulerar någon ekvation utifrån ett enkelt problem, med stöd.
Formulerar någon ekvation utifrån ett enkelt problem, på ett godtagbart sätt
Formulerar ekvationer utifrån olika matematiska problem med säkerhet
Formulerar ekvationer utifrån olika matematiska problem med stor säkerhet
Kommunikation
och matematiskt språk
Den skriftliga redovisningen innehåller endast svar.
Den skriftliga redovisningen går delvis att följa.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa.
Den skriftliga redovisningen är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: