Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2017-05-12 09:50 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Religionskunskap
Dags att lära sig om de två sista av våra världsreligioner, hinduism och buddhism. Vilka svar har dessa religioner på livets stora frågor? Hur påverkar de troendes vardag? Sedan knyter vi ihop säcken och jämför samtliga världsreligioner. Är vi så olika? Vad har religionerna gemensamt? Är några religioner mer lika varandra än andra? Varför?

Innehåll

Dessa punkter ur läroplanen kommer undervisningen handla om:

 • Centralt innehåll
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
 • Re 4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re 4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
 • Re 4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Detta ska du lära dig:

Vad världsreligionerna hinduism och buddhism har för centrala tankar kring levnadsregler, ritualer, heliga platser och rum.

Vad begreppen religion och livsåskådning innebär.

Vad religion kan betyda för människor och hur de kan påverka personens vardag och samhället där religionen finns.  

Vad religionerna har gemensamt och vad är unikt med dem.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att se filmer och ha genomgångar om världsreligionerna 

Ni kommer första att söka fakta kring levnadsregler, ritualer,  heliga platser och rum med hjälp av frågor och nyckelord (begrepp)

Därefter gör ni en slutuppgift där ni jämför alla religioner och söker efter deras likheter. Dessutom reflekterar ni över deras skillnader och vad dessa kan leda till. 

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig: 

Genom att läsa dina svar och texter

 

Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re

Matriser

Re
Världsreligionerna 2016

Världsreligionerna

E
C
A
Kunskaper/färdigheter
Kunna berätta om några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler i de olika religionerna.
Resonemang/Jämförelser
Hitta likheter och skillnader mellan de olika religionerna när de gäller några heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler.
Du kan föra ett enkelt resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du anger exempel på likheter och skillnader. Samtliga dessa exempel är konkreta till sin karaktär. Flera av dessa exempel är korrekta och rimliga.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär.
Du kan föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner: - Du tar i ditt resonemang upp exempel på flera likheter och skillnader. Exemplen är inte uteslutande av konkret karaktär. Du förklarar även varför det är så.
Samband
Kunna förklara varför och beskriva tankegångarna bakom dessa heliga platser eller rum, ritualer/högtider och levnadsregler inom de fem världsreligionerna.
Du kan visa på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Livsfrågor
Hur olika livsfrågor, t ex: * Vad som händer efter döden * Finns Gud? * Hur kom jorden och universum till? skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett enkelt resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra ett utvecklat resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i de olika religionerna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: