Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla är vi lika värda

Skapad 2017-05-12 09:58 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Allas lika värden, får alla synas?

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 11/5 av Emelie Hultberg

 

 

Var är vi? (Nuläge/syfte)

 Syftet med planeringen är följande

Utifrån observationer, tidigare reflektioner, utvecklingssamtal m.m. kring hur barnen i barngruppen leker tillsammans, hade en elev ifrån skolan en uppgift, där sociogram är i fokus. Detta innebär att eleven observerar några barn och hur de leker med varandra. Här är självklart all dokumentation anonym,  men det gav oss en tydlig input i vårt vardagliga arbete. 

Utifrån samtal, kortare diskussioner i arbetslaget, valde vi att djupdyka i barns lika värde, då det visade sig att barnen hade konflikter kring vem som fick och inte fick vara med i leken, samt att det fanns barn som inte ville delta i den fria leken. Vi pedagoger är noggranna med att se varje barn varje dag, men utifrån barns intressen och sociala kompetenser, är det viktigt att den fria leken  får möjlighet att ta plats och se till vilket syfte den har för varje individ och gruppsamhörighet.

Vart är hen i  barngruppen? 

Barnen leker mycket i familjerummet på avdelningen, sedan flyttar sig gärna leken runt i lärmiljöerna och ofta hamnar leken vidare i bilen, i stora lekrummet vid sovloftet. 

Barnen springer mycket på avdelningen och ha ett stort behov av att röra sig. Hur kan vi utgå från barnens intressen i våra lärmiljöer, så att barnen får möjlighet att tex. ha ett rörelserum? 

 

Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?)

 

 

Strävans målet för denna pedagogiska planering är: 

 

* att varje barn får möjlighet att känna att hen är en del av barngruppen

* Att alla får möjlighet att delta i det sociala samspelet utifrån vad hen har för intresse och förmåga

* Tillit till sin egen förmåga och delta i sociala lekar.

* Varje pedagog ser till att hjälpa och stödja de barn som har behov att komma in i det sociala samspelet på avdelningen

 

 

 

 Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Samlingar där alla barn blir sedda och uppmärksammade

Genom observationer

* se vilka typer av lekar barnen leker,

* Vilka barn får vara med och inte vara med

* titta efter när konflikter uppstår och varför

* vara härvarande pedagoger och utifrån situation, vara en aktiv (medforskande, hjälpande) eller observerande pedagog i eller utanför leken

* Dokumentera hur barnen leker, tex. sociogram

* Följa upp arbetet kring barns sociala lekar, genom arbetslagsreflektioner, samtala och diskutera varför barnens sociala samspel ser ut som det gör? Hur kan vi pedagoger påverka och hjälpa till? 

Utgå från vår lokala likabehandlingsplan och se hur vi kan tillämpa den i det sociala samspelet

* Förändra, förnya och diskutera lärmiljöerna, så att lekarna kan fortgå, men öppna nya vägar för alla barn att vilja vara med och aktivt delta i det sociala samspelet

 

 

Hur blev det? (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare?)

 I juni månad kommer vi göra en delutvärdering och se om huruvida det sociala samspelet har utvecklats.

Leker barnen i olika konstellationer? 

Vilka lekar leker barnen nu? 

 Analysen lägger vi i enskild blogg tills unikum kommer med ny lösning för att inte lägga ut den på skolbanken 

 

 


Övrigt

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: