👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering vt-18

Skapad 2017-05-12 12:09 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under denna period kommer vi att ha orientering. Eleverna kommer att få orientera i olika miljöer och med olika hjälpmedel samt ha teoripass där vi bland annat går igenom kartans färger och några av de vanligaste karttecknen. Detta område kommer att avslutas med en skriftlig uppgift samt en orienteringsuppgift ute i närmiljön.

Innehåll

Ord och begrepp:

 

 

 • karta
 • skala
 • passa kartan
 • tumgreppet
 • karttecken
 • ledstänger
 • höjdkurvor
 • ekvidistans
 • säkra uppfångare
 • kompass och kompassriktning
 • GPS

 

 

För att läsa in sig på begreppen och återigen gå igenom teorin kan ni gå in på följande länk: https://gleerupsportal.se/laromedel/idrott-och-halsa-7-9/article/be06d5c8-eb2d-415f-99f8-b2ee232d1baa?page=9999

Matriser

Idh
Orientering vt-18

E
C
A
Aspekt 1
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan ännu inte planera och genomföra friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Ny aspekt
 • Idh  7-9
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan ännu inte orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.