Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi drar till London!

Skapad 2017-05-12 13:32 i Östergårdsskolan Halmstad
Eleverna får planera en resa till London efter intressen och önskemål men de har en budget att hålla sig till!
Grundsärskola 1 – 6 Engelska
Utforma en resa till London tillsammans med dina vänner.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Lärområdet ska syfta till att eleverna blir mer förtrogna med att förstå innehållet i talad engelska och i olika texter samt reflektera över kulturella företeelser i London.

Eleverna övar på att söka relevant information på nätet och göra aktiva och medvetna val utifrån givna frågeställningar. Lärområdet syfta även till att tillsammans med andra forska och lösa uppgifter. 

Innehåll

  • Instruktioner och beskrivningar
  • Vardagsliv i London

Bedömning

  • Elevernas förmåga bedöms formativt under lärområdets gång och den gemensamma dokumentationen bedöms summativt vid lärområdets slut.
  • Elevernas egna utveckling tydliggörs med mindmapping och samtal kring arbetet

Konkretisering av mål

Lärområdet inleds med att eleverna går brainstorma och mindmappa förförståelse av London city. Därefter modellerar undervisande lärare hur sökmotorer fungerar på internet och hur några bokningssidor för hotell och/eller flygresor är uppbyggda. Därefter får eleverna individuellt anpassade instruktioner för att gruppvis planera och boka en fiktiv resa till London utifrån gruppens egna intressen och önskemål med endast en budget som ram.

Arbetssätt

Mål från Läroplanens andra kapitel

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundsärskola

  • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
  • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande

Lärområdet är i huvudsak en gruppuppgift där alla gruppmedlemmar ska öva på att komma till tals och även ta hänsyn till andras önskemål och intressen. Eleverna får även öva på att förhålla sig till såväl tidsaspekter, rimlighet och budget.

Dokumentation

Lärområdet mynnar ut i en planering och budget för Londonresan som tillsammans med den inledande mindmapen utgör dokumentationen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: