Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande 2

Skapad 2017-05-12 15:29 i Pysslingen Förskolor Vårängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Vi vill att barnen ska få utlopp för sin kreativitet i olika material.

Innehåll

Strävansmål:

 • Att barnen ska få möjlighet att skapa i olika material
 • Att barnen ska få möjlighet att vara med om en kreativ process
 • Att barnen ska få nya infallsvinklar utifrån ämnet skapande/konstruktion

VAD ska undervisningen utmana.

 • Barnens utforskande förmåga genom skapande material
 • Barnens motoriska förmåga genom skapande material
 • Barnens språkliga förmåga genom skapande material
 • Barnens matematiska förmåga genom skapande material

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

 • Alla barnen i gruppen fördelade i mindre eller större grupper beroende på vad vilket material vi ska använda. 
 • Grupperingen utifrån barnens tankar.
 • Skapande ska få ta sin tid och barnen ska utifrån sina behov få ta den tid som de behöver.
 • Skapande ska ske utifrån lust och intresse.

 

Förberedelser:

 • Ta fram inspirationsmaterial.
 • Se över material att allt är funktionellt
 • Se över placeringen av material
 • Gruppindelning
 • Pedagogerna skaffar sig kunskap om det som ska göras

 

Aktiviteter:

 • Skapande aktiviteter med varierat material som gynnar den språkliga, matematiska, motoriska och utforskande förmågan

Efterarbete:

 • Dokumentation som synliggör lärandeprocessen
 • Reflektion med barnen
 • Lärloggar med barnen
 • Reflektion mellan pedagoger 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: