Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 4 i Formula åk 4

Skapad 2017-05-13 20:41 i Nolbyskolan Alingsås
Mål för Prima Formula 4 kapitel 4.
Grundskola 4 Matematik
Formula 4 kapitel 4

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter.

I fyrans bok arbetar eleverna med:

 • Tal och mönster

 

 • Längd och räknesätt

 

 • Tal och enheter

 

 • Multiplikation och division

 

 • Form och storlek samt 

 

 • Skala och mönster.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. 

Vi kommer att träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 4 i Prima Formula 4.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 4 årskurs 4

På väg
Kan
Förklara samband mellan addition och multiplikation
Fråga D1
Multiplikationstabellerna upp till 10*10
Fråga D2
Förklara sambandet mellan multiplikation och division
Fråga D3-D4 Fråga D5
Göra beräkningar med större tal, t.ex. 6*1250 och 6030/3
Fråga D6 Fråga D7
Upptäcka och använda olika sätt att lösa problem
Fråga D4 Fråga D6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: