👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2017-05-14 14:00 i Västerby skola Hedemora
Lagar och regler
Grundskola 6 Samhällskunskap
I det här ämnesområdet ska du få lära dig om lagar och regler i vårt samhälle. Du kommer att få läsa och diskutera om varför vi har alla dessa lagar och regler. Vi kommer att titta på vad det är som gör att man begår brott och vad som händer om man bryter mot olika lagar, vad får man för straff (påföljd)? Vi ska även titta på de olika grundlagarna och vad de betyder.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler

Några olika lagar

Vad som händer om vi bryter mot olika lagar

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället

Hur man kan förebygga brottslighet

Vilken ålder man är straffmyndig

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation.


Du kommer att få se på filmer som behandlar ämnet.

Följande begrepp kommer att diskuteras

Lagar, grundlagar, regler, straffmyndig, påföljd, kriminell, kriminalitet, ungdomsbrott, fängelse, ungdomsvård, rättegång, polis, åklagare, advokat, misstänkt, förundersökning, häkte, anhålla, åtal, m.fl.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din förmåga att beskriva och föra resonemang om hur de rättsliga strukturerna i samhället är uppbyggda.

T.ex. beskriva några av våra lagar och grundlagar som finns och orsakerna till att vi har dessa. Du kan beskriva händelsekedjor när ett brott begåtts. Samt föra resonemang om hur brott påverkar indivder och samhälle.

Avslutande prov.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Lagar och regler åk 6

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att förstå hur vårt samhälle fungerar och varför vi har lagar.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att kunna ge något exempel på hur vårt samhälle fungerar. Du vet även hur lagar stiftas och varför vi har lagar.
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att kunna förklara och ge några exempel på hur vårt samhälle fungerar. Du vet även hur lagar stiftas och varför vi har lagar.
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Du visar det genom att utförligt kunna förklara och ge flera exempel på hur vårt samhälle fungerar. Du har en mycket god kännedom om hur lagar stiftas och varför lagar behövs i ett fungerande samhälle..
Samband mellan olika samhällsstrukturer
Rättsliga Sociala
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att förstå varför man begår brott och hur man kan förebygga brott.
Du kan ge någon förklaring till orsaker till brottslighet. Du kan ge något enkelt exempel på hur samhället kan förebygga och agera om man hamnar i brottslighet.
Du kan ge flera förklaringar till orsaker till brottslighet. Du kan ge några enkla exempel på hur samhället kan förebygga och agera om man hamnar i brottslighet.
Du har en mycket god kännedom om vad som orsakar brottslighet och du kan ge många exempel.. Du kan ge flera exempel på hur samhället kan förebygga och agera om man hamnar i brottslighet. Du visar att du har en god förståelse för vad som kan påverka att man hamnar inom brottslighet eller ej.
Använda begrepp
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att använda begrepp som har med rättskipning att göra.
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt. Du förstår dem och kan förklara flera av orden/begreppen.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt. Du visar det genom att du använder dem med viss säkerhet i samtal/skrivuppgifter om lag och rätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt. Du visar det genom att du använder dem naturligt i samtal/skrivuppgifter om Lag och rätt.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Konsekvenser av brott
 • Sh  E 6
Du behöver stöd för att förstå samband. Du behöver t ex stöd för att förstå vad brott får för konsekvens.
Du kan resonera kring något enstaka samband. Du kan t ex ge en rimlig förklaring till vad brott får för konsekvenser för personen som utför brottet, den som utsatts för brottet eller samhället.
Du kan resonera kring några olika samband. Du kan t ex ge minst två rimliga förklaringar till vad brott får för konsekvenser för personen som utför brottet, den som utsatts för brottet och samhället.
Du kan resonera kring flera olika samband och beskriver i flera led. Du kan t ex ge flera rimliga förklaringar till vad brott får för konsekvenser för personen som utför brottet, den som utsatts för brottet och samhället. .
Barns rättigheter
 • Sh  E 6
Du känner inte till någon rättighet som barn har.
Du känner till någon av barnens rättigheter som har med Lag och rätt att göra.
Du känner till några av barnens rättigheter som har med Lag och rätt att göra.
Du känner till några av barnens rättigheter som har med Lag och rätt att göra och kan förklara varför man har de rättigheterna.