Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering thailändska v.18-23

Skapad 2017-05-14 21:06 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi kommer att arbeta med högläsning genom att eleverna ska läsa högt inför både små grupper och individuell läsning.

Innehåll

Arbetsområde

 • lyssna och läsa

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 • se nedan

Konkretiserade mål för eleven

 • vi kommer att läsa åldersanpassande sagor och litteratur för att lära oss ord och begrepp
 • Vi kommer att titta på filmer som ska hjälpa oss att lära nya ord och stavning på thailändska

Undervisning och arbetsmetoder

 • muntliga spel och ordlekar
 • högläsning
 • lästräning 
 • samtal om bild och film
 • samtal om elevernas vardagliga upplevelser och erfarenheter

Eleven har uppnått målen när...

 • Bedömning görs utifrån matrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: