Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - vinklar

Skapad 2017-05-15 08:35 i Lorensberga 4-6 Ludvika
Geometri - vinklar, förstoring/förminskning, månghörningar, skala
Grundskola 4 Matematik
Arbete med att mäta vinklar, månghörningar, förstoringar/förminskningar, rumsuppfattning och beskrivningar av geometriska figurer.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 

Kunna avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig samt att mäta vinklar.

Kunna namn på flera månghörningar.

Förstå vad som menas med förstoring och förminskning.

Förstå och använda skala.

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Ni ska 

 • arbeta enskilt med att befästa kunskaperna
 • delta i genomgångar och diskussioner
 • samarbeta i grupp . problemlösning

 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att

 • delta och vidareutveckla diskussioner och genomgångar
 • arbeta enskilt med befästande av kunskaperna
 • med rätt begrepp kunna beskriva de olika figurerna och formerna
 • kunna mäta vinklar/avgöra om de är räta, spetsiga eller trubbiga
 • din förståelse för förstoring och förminskning.
 • din förståelse för och användande av skala.
 • kunna och förstå begrepp som hör till området.

 

Hur du får visa vad du kan:

 • Du arbetar enskilt och i samarbete med matteuppgifterna.
 • Du deltar aktivt i genomgångar och diskussioner.
 • Du deltar aktivt i gemensamma problemlösningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matematik

Jag är säker på det här
Jag förstår det här
Jag behöver öva mer på det här
Förstå vad som menas med förstoring och förminskning
Jag kan förstora och förminska olika figurer och ta reda på hur mycket en figur är förstorad eller förminskad.
Förstå och använda skala
Jag förstår att rita en figur i ex skala 3:1 betyder att jag ska förstora den 3 gånger. Jag förstår att rita en figur i ex skala 1:3 betyder att jag ska förminska den 3 gånger.
Geomteriska figurer
Jag kan rita och beskriva de geometriska figurerna Kvadrat - kub, rektangel - rätblock, triangel - kon - tetraeder, och cirkel - klot - cylinder.
Vinklar
Jag kan mäta vinklar och känner till vad rät, trubbig och spetsig vinkel är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: