Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska grammatik F-9

Skapad 2017-05-15 10:50 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grund principer i det kurdiska Grammatiken och jämförande med det svenska.
Grundskola F – 9 Modersmål
Grund principer i det kurdiska Grammatiken och jämförande med det svenska.

Innehåll

Syfte:

Att utveckla förmågan att:

  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  • läsa och analysera texter för olika syften.

Centralt innehåll:

  • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskans.
  • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Arbetsformer:

Eleven ska läsa korta texter, kunna identifiera grammatiska strukturer. Eleven ska dessutom själv kunna skapa meningar där han/hon tillämpar den nya kunskapen om plural/singular och prepositioner. Med hjälp av grammatisk kunskap i andra språk, ska eleven även kunna göra jämförelser med sitt modersmål. Utrymme för eleven att både ge och få återkoppling (kamratbedömning), inkluderas.

 

Mål :

  • Ha grammatisk kunskap om ordklasser, satser och satsdelar
  • Kunna berätta något man har hört, läst eller upplevt
  • Kunna använda språkets grundläggande grammatiska regler

Uppgifter

  • Grammatik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: