Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-05-15 14:27 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
En enklare LPP om vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
"För nordmäns raseri, bevare mig Gud" Vilka var dessa människor som lämnat ett sådant stort avtryck i vår kultur? Är bilden av starka krigare som brände och skövlade den enda och helt sanna? Detta måste vi se närmare på.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer vi titta närmare på den del av järnåldern som man valt att benämna vikingatiden.

 

Mål

Att ha kännedom om hur man levde på vikingatiden.

Att ha kännedom om hur världen såg ut för människorna.

Ha en kännedom om hur människorna tänkte och resonerade utifrån sin tid.

Känna till några viktiga händelser med orsak och verkan.

Arbetssätt

Litteraturstudier

Frågeställningar

Grupparbeten

Diskussioner

Redovisningsform

Kunskapen kommer redovisas dels i kortare skriftlig form samt i form av gruppresentation av utvalt område t.ex. resor, familj.

Detta kommer göras de två sista veckorna.

Bedömning

Jag kommer se på hur delaktig man är i gruppdiskussioner.

Samt hur väl man kopplar samman de olika sakerna vi studerat för en djupare förståelse.

Kommer även se på hur man visar vad man lärt sig i den text man ska skriva.

Gruppresentationen och processen vid denna kommer också bedömas.

Reflektion

Det allra sista vi kommer göra är en form av utvärdering där man får tänka efter vad man lärt sig och vilket sätt det blev bäst inlärt.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: