Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 17 åk 9 Re Etik NS

Skapad 2017-05-15 15:51 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Religionskunskap
Vad är rätt och vad är fel? Du ska kunna resonera om etiska frågor och kunna tillämpa några olika etiska modeller.

Innehåll

Mål för elev 

  • kunna resonera kring etiska frågor
  • kunna tillämpa olika etiska modeller på etiska dilemman
  • lära dig olika etiska begrepps innebörd, till exempel: etik, moral, egoism, altruism, absoluta och relativa sanningar, pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik

 

Genomförande

Vi går igenom de etiska modellerna. Klassen jobbar i grupper med att konstruera ett etiskt dilemma och redovisar för klassen hur en plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiker skulle ha valt att hantera situationen. 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- resonera om etiska frågor

- tillämpa etiska modeller

 

 

Innehåll

 

  • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

 

 

 

Matriser

Re
Etik

E
D
C
B
A
Använda etiska modeller + resonera
Du använder de etiska modellerna korrekt. enkla och till viss del underbyggda
Du använder de etiska modellerna korrekt. Dina resonemang är utvecklade (1-2 frågor). utvecklade och relativt väl underbyggda
Du använder de etiska modellerna korrekt. Dina resonemang är utvecklade (2-3 frågor). välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: