Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - När hundarna kommer

Skapad 2017-05-15 20:41 i Palmbladsskolan Uppsala
Bedömning av elevens läsförståelse utifrån arbetet med boken När hundarna kommer.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Bedömning av elevens läsförståelse utifrån arbetet med boken När hundarna kommer.

Innehåll

Bedömning av elevens läsförståelse utifrån arbetet med boken När hundarna kommer.

Matriser

Sv SvA
Läsförståelse - När hundarna kommer

--->
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Läsförståelse
På vissa typer frågor till När hundarna kommer når du kraven för "läsförståelse". För att framöver klara av att svara på vissa andra typer frågor ska du läsa mycket och öva upp dina strategier för hur du ska gå tillväga för att läsa och sedan hitta rimliga svar på olika typer av läsförståelsefrågor.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Ibland kan du tolka framträdande budskap i boken När Hundarna kommer. Du ska öva upp dina strategier för att på ett ännu effektivare sätt tolka framträdande budskap och din förmåga att resonera om budskapen.
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: