Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food 2017

Skapad 2017-05-16 07:43 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Engelska
You will learn about food in some English speaking countries, work with your different texts and recipes, create your own menu, act out a restaurant scene and listen to and read different texts.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Centralt innehåll- 7-9

Du
- arbetar med vardagliga situationer, traditioner och kulturella företeelser i områden där engelska används,
- deltar i olika former av samtal och dialoger, 
-  använder språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion,
- lyssnar på engelska,
- läser olika slags texter,
- arbetar med skriftliga instruktioner.

Aims

You shall be able to
- actively take part in conversations and a restaurant scene,
- understand the main contents in what you hear,
- understand the main contents in what you read,
- use linguistic strategies in order to understand and what you hear and read.
- learn words and phrases.

Assessment

 • Homework tests
 • Recipe, translation
 • Menu
 • Restaurant scene and its script

Lessons

You will
- take part in conversations about food,
- read and work with texts about food,
- translate a recipe of your own choice from Swedish to English,
- write your own restaurant meny,
- take part in a restaurant scene,
- learn about food traditions in some English speaking countries,
- work with new words.

You will have homework every week.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Food 2017

Restaurangscen Grupparbete och framförande

>>>
>>>
>>>
Ansvar i grupp
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du gör din del av arbetet och samarbetar med de andra i gruppen.
Du gör din del av arbetet och bidrar till att arbetet går framåt.
Du gör din del av arbetet och bidrar medvetet och effektivt till att arbetet går framåt. Du är en drivande kraft i gruppens arbete.
Innehåll
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
 • En  4-6
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du använder fraser och ord från texterna du fått från läraren som har med ämnet att göra.
Du använder ord och fraser från texter du fått av läraren samt ord och fraser du hittar på egen hand.
Du använder ett stort ordförråd både från texter du fått av läraren samt ord och fraser du hittar på egen hand.
Uttal och tydlighet
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Du uttalar de flesta ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt.
Du uttalar ord och fraser på rätt sätt och försöker renodla din accent.
Språkliga strategier
 • En  7-9
Du gör dig förstådd även om du inte direkt hittar de ord du söker.
Om du stöter på problem när du ska berätta hittar du en effektiv väg runt problemet.
Du får tydligt fram det du vill säga och kan omformulera dig snabbt och med gott resultat så du gör dig förstådd.
Intonation
 • En  7-9
Du försöker använda dig av en engelsk språkmelodi.
Du använder dig mestadels av en engelsk språkmelodi.
Du använder en engelsk språkmelodi.
Förberedelser inför presentation
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du läser din text innantill.
Du har förberett dig för att vara mer publiktillvänd, genom att använda t ex stödord.
Du använder dig av stödord eller andra hjälpmedel för att underlätta din kommunikation till och med publiken.
Vokabulär
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat.
Du visar, i test, talat språk och i texter, att du lärt in nya ord inom ämnet. Du arbetar aktivt med att utöka ditt ordförråd för att kunna uttrycka dig mer varierat och tydligt.

Lärarkommentar och formativ bedömning:

>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: