Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och livsstil åk 6

Skapad 2017-05-16 08:53 i Gemensamt i Borlänge Borlänge
Arbetsområde som inkluderar hälsa och olika former av träning.
Grundskola 6 Biologi Idrott och hälsa
Du kommer få pröva på olika former av fysisk träning, som innefattar både kondition och styrka i skolans närmiljö. Du kommer även att få en genomgång av begreppet ”hälsa”, där vi kommer prata om vad som sker i kroppen vid träning, hur olika levnadsvanor påverkar dig etc.

Innehåll

Uppgiften

Du kommer få pröva på olika former av fysisk träning, som innefattar både kondition och styrka i skolans närmiljö. Du kommer även att få en genomgång av begreppet ”hälsa”, där vi kommer prata om vad som sker i kroppen vid träning, hur olika levnadsvanor påverkar dig etc.  

Uppgiftsbeskrivning

 • Du kommer under lektionstid genomföra olika former av träning, både kondition och styrka.
 • Du kommer under några teoretiska lektionstillfällen (klassrum) arbeta med begreppet hälsa 

Centralt innehåll

 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

 

Välbefinnande är inte något ouppnåeligt utan du kan uppleva den varje dag på olika plan i vardagen. Ofta reflekterar du kanske inte över att den redan finns där!

Ohälsa uppkommer ofta om obalans infinner sig i livet och hälsa återtas bäst genom att du återskapar balansen igen. Något som kan ske genom att du avsätter vilja och tid, för att ändra riktning, något som på sikt kan leda till en märkbar positiv förändring!

Stress och dålig sömn kan vara bakomliggande faktorer till att man mår dåligt psykiskt, men ofta är det dessvärre tidsbrist, bekvämlighet vad gäller kost och motion som ligger bakom detta.

Olika delar påverkar din hälsa: kosten du äter påverkar ditt psykiska välbefinnande, hur du mår! Ditt psyke påverkar i sin tur hur du agerar i din vardag. Och ditt psyke kan i sin tur påverka hur du tar upp näringen av kosten! 

Din kropp fungerar som en helhet! Kosten, ditt psyke och kontinuerlig fysisk aktivitet skapar tillsammans din hälsa!  

 

Konditionsträning

När du tränar konditionen så förbättras kroppens syreupptagningsförmåga och uthållighet. Konditionsträning är även bra för hjärtat, ämnesomsättningen och humöret. Som med all träning är det bättra att göra någonting än ingenting alls, all typ av motion skapar på sikt välmående för kroppen, psyket och sinnet. Försök att röra dig så mycket som möjligt, gå eller cykla när det finns tillfälle.

 

Konditionsträning kan utföras på många olika sätt. Det finns ett antal olika konditionsidrotter som du kan utföra. Du kan välja löpning, träna spinning, dans, olika kampsporter, innebandy eller någon annan sport. Om du är helt otränad kan du med fördel börja med korta promenader för att successivt öka promenadtakten ytterligare

 

 • Konditionsträning är bra för bl.a. blodcirkulationen, stärker hjärtat, ökar ämnesomsättningen, ökar styrkan i leder m.m.
 • Vid kontinuerlig konditionsträning ökar cellernas förmåga att ta upp syre och producera energi. Bättre syreupptagningsförmåga skapar i sin tur mindre mjölksyra. Mjölksyra är egentligen ett symptom på syrebrist.
 • Vid konditionsträning ökar kroppen produktionen av ”må bra” – hormonerna dopamin, serotonin och endorfiner. Dessa gör att du känner dig glad och nöjd efter ett träningspass.
 • Inför längre konditionskrävande pass (t.ex. en fotbollsmatch) kan det vara bra att ha ätit mycket kolhydrater. Kolhydraterna omvandlas till glykogen i musklerna, vilket är som musklernas bensin. Dessa gör att du orkar springa hela matchen!

 

Styrketräning

Att utföra styrketräning i någon form ger stora fördelar. Styrketräning förebygger skador och bygger upp en allmänhälsa, vilket menas med att kroppen blir stark och orkar med vardagen. Den förbättrar även muskelstyrkan, bränner fett, förbättrar ämnesomsättningen och ökar uthålligheten

Styrketräning innebär att du under träningen först överbelastar dina muskler, därefter låta dem vila ett kort tag för att sen belasta musklerna om igen. Det betyder att du tröttar ut dina muskler, nästan bryter ned dem. Kroppen är så smart, att den sedan bygger upp dem starkare igen!  Att belasta musklerna hårt är lite av syftet med styrketräning. Om du är nybörjare kan du ta det lite lugnare, men ha som mål att öka intensiteten (mängden träning) och belastningen (hur tung träningen är) successivt.

 

 • Styrketräning har visat sig bra för att höja såväl det fysiska som psykiska välbefinnandet. Psyket stärks överlag och oro, ångest och depressioner av olika slag har visat sig minska i de undersökningar som gjorts. Detta betyder helt enkelt att styrketräning både stärker din kropp, och gör att du mår bättre.
 • Energiförbränningen, alltså hur mycket energi kroppen gör av med, ökar i kroppen när man styrketränar. Detta innebär att kroppen behöver mer energi för att kroppens funktioner ska fungera bra. Det hjälper även kroppen att göra dig starkare!
 • Att äta mer proteiner (som man kan hitta i b.la kött) hjälper kroppen att bygga muskler på ett mer effektivt sätt.
 • Kroppen har den fina funktionen att den minns. Det betyder att om du har börjat med styrketräning och sedan slutar för att senare börja igen, så byggs musklerna upp snabbare än om du aldrig har träna förut.
 • Glöm inte att stretcha efter ett styrketräningspass. Musklerna har en förmåga att förkortas efter träning, och kan då behövas stretchas ut. Detta kan även ske innan styrketräning, ifall kroppen är ordentligt uppvärmd. Detta minskar risken för att skada sig.

 

Informationen är hämtad från http://www.halsosidorna.se/

 

Hälsa och träning – instuderingsfrågor

 

 1. Hur skulle du förklara ordet välbefinnande?

 

 1. Beskriv några olika orsaker som kan ligga bakom att man inte mår bra psykiskt?

 

 1. Vilka delar anser du påverkar din hälsa?

 

 1. Vad händer i kroppen när du tränar konditionsträning?

 

 1. Nämn olika sätt man kan träna kondition, tänk även på vardagen!

 

 1. Vad menas egentligen med mjölksyra?

 

 1. När man tränar så utsöndrar kroppen ”må bra” hormoner, vilka är dessa?

 

 1. Vilken till spelar kolhydrater när det kommer till konditionsträning?

 

 1. Nämn några fördelar som styrketräning medför!

 

 1. Vad gör man med musklerna, när man styrketränar?

 

 1. Varför är det viktigt att äta ordentligt med mat när man tränar hårt?

 

 1. Varför är proteiner extra viktigt när man tränar styrka?

 

 1. Varför är det viktigt att stretcha både innan och efter styrketräning?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: