Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schule und Zukunft vt 2017

Skapad 2017-05-16 08:59 i Da Vinciskolan Ale
Eleven ska måla, skriva och berätta om sitt rum på tyska.
Grundskola 8 – 9 Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med dialoger och texter som utspelas i skolmiljö samt texter och dialoger som handlar om ungdomars framtidsplaner. Du ska också berätta om dina framtidsplaner. Arbetsområdet pågår v.16-20.

Innehåll

Mål: Kapitel 8 (ÜB Kapitel 9) (Schüler über Schule):

 Du ska lära dig:

 • prata om läxor, prov och mat i skolan
 • orden för olika ämnen
 • berätta vad du tycker om olika ämnen
 • minst 20 nya ord och fraser
 • ordet på tyska
 • Kapitel 17 (ÜB Kapitel 7) (Ich bin von Beruf…):Du ska lära dig:
 • prata om olika yrken och arbetsplatser
 • de tyska orden för minst 10 yrken
 • berätta om dina framtidsplaner
 • ytterligare minst 20 nya bra ord och uttryck
 • läsa och förstå en platsannons

Schüler über Schule

Lyssna på de fyra dialogerna på s. 44-45.

 1. Öva dialogerna i par.
 2. Skriv egna dialoger där ni diskuterar olika ämnen, läxor, skolmat osv.
 3. Arbeta med övningsboken s. 50-51 (A-C)
 4. Lyssna på texten ”Kein schöner Tag”, s.46-47.
 5. Arbeta med frågorna på sidan 47.
 6. Lyssna på texten ”Ich bin ich”, s.48.
 7. Översätt dikten till svenska.
 8. Lasst uns singen! – ”Aus, auβer, bei…” (Prepositioner som styr dativ!)

Ich bin von Beruf MÅL:  Att kunna prata om yrken och arbetsplatser. 10-20 yrken. Hörförståelse.

På sid. 84-85 ser du 10 olika bilder. Personerna berättar kortfattat om sin arbetsplats och vad de tycker om sitt yrke.Lyssna till de tio pratbubblorna.

 1. Berätta skriftligt om minst fyra av bilderna. Följ instruktionerna i Aufgabe 1 på sid. 85.
 2. Vilka yrken har personerna på bilderna? Gör en lista.
 3. I det gröna fältet finns 20 olika yrken. Ta reda på betydelsen av minst 12, gärna alla (ingår i läxan).
 4. Lös korsordet på sid. 42 i övningsboken.
 5. Träna uttal. Läs högt pratbubblorna ett par gånger. Fråga om du är osäker.
 6. Vi gör hörövningen på sid. 43 i övningsboken.

Ich möchte Friseur werden

 

MÅL: Att kunna läsa och förstå dialogen.

 Läs först igenom ordlistan på sidan 113.

 Lyssna sedan till dialogen, sid. 86-87 i textboken. Arbeta enligt följande:Läs dialogen en gång tillsammans med två kamrater.

 1. Översätt muntligt. Skriv svensk översättning vid sidan av ord, som du tycker är extra svåra.
 2. Besvara de tre frågorna på tyska skriftligt (längst ned på sidan 87).
 3. Träna tillsammans med dina två kamrater att läsa dialogen på ett naturligt sätt.
 4. Vad heter följande uttryck på tyska? Du hittar dem i dialogen. Stryk under dem. Förhör varandra. 
  1. Vet du redan, vad du vill bli?
  2. Jag vill bli frisör.
  3. Vad måste du ha för utbildning?
  4. Jag måste gå frisörutbildning.
  5. Jag har ingen aning.
  6. Hur vet du det?
  7. Jag vill gå på universitetet och studera.
  8. Studierna varar ungefär fem år.
  9. Var vill du studera?

Meine Zukunftspläne

 MÅL:            Att kunna berätta om dina framtidsplaner.

För att kunna göra detta kan det vara bra att lyssna till några ungdomar som berättar om sina framtidsplaner. Vi lyssnar alltså först tillsammans på ungdomarna, sid. 88 i textboken. Gör sedan uppgift D sid. 44 i övningsboken. Översätt skriftligt en eller två av texterna på sid. 88. Nu är det dags att skriva en liten uppsats. Rubrik: Meine Zukunftspläne! (Mina framtidsplaner!). Använd dig av ord och uttryck från sid. 88. För att kunna skriva lite mer omfattande bör du också ta del av uttryck i övningsboken på sid. 44.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk

Förstå tal (lyssna)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förstå innehåll och budskap i talat språk.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Förstå text (läsa)

 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 2
Förstå innehåll och budskap i texter på målspråket.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Aspekt 3
Redogöra, kommentera och agera.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Välja och använda strategi

 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Apekt 4
Använda synonymer och omskrivningar när man stöter på problem.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Aspekt 5
Välja och använda material.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Formulera sig muntligt (tala)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 6
Berätta muntligt, göra muntliga framställningar på målspråket.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Formulera sig skriftligt (skriva)

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 7
Berätta och beskriva något på språket.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Aspekt 8
Bearbeta och förbättra.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar

Interaktion

 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 9
Uttrycka sig muntligt (samtala). Kommunicera muntligt på målspråket.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 10
Uttrycka sig skriftligt (skriva).
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Aspekt 11
Strategi för interaktion.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Realia

 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Har ännu ej nått målen
Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 12
Kommentera och jämföra. Visa kunskap om de länderna där målspråket talas.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: