Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen från ca 1700 till ca 1850-tal

Skapad 2017-05-16 10:19 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 7 Historia
Övergripande fördjupningsarbete om en aktuell händelse som sker under Industriella revolutionen i Storbritannien och Sverige.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

Få kunskap om den Industriella revolutionen vad gäller orsaker, viktiga händelser och följder.

När ni skriver ska ni använda av en särskild skrivmall (Du finner den bland  "uppgifter" här nedanför.).

Undervisningens innehåll: Vad?

Vi kommer att jobba i grupp om 2 till 3 st där ni ska öva på att leta och sammanställa fakta och kritiskt granska.. Texten ska omfatta 2 till max 3 sidor, innehållet som är viktigt och inte antal sidor.

I arbetet kommer du att träna din förmåga att: - Hantera och söka och sammanställa fakta samt tillägna dig ämneskunskaper - analysera, reflektera och kritiskt granska historien - se konsekvenser av mänskligt handlande, göra egna ståndpunkter och blicka framåt

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer i grupp om 2 eller 3 st att fördjupa dig i en av nedanstående punkter.

 • Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle: Orsaker, Varför växte det fram industristäder, och vilka Följderna som blev för människan. Jämför också livet i staden med livet på landsbygden.
 • Kolgruvearbetarna och Barnarbete: Orsaker: varför förekom det barnarbete? Beskriv arbetet i kolgruvorna och de risker som medföljde i arbetet. Följder: Hur påverkades arbetet i kolgruvorna både som barn och vuxen.
 • Folkrörelserna (välj att skriv om en av dessa): 1 Arbetarrörelsen 2: Kvinnorörelsen (Suffragetterna) eller 3: Nykterhetsrörelsen i Sverige. Till dessa ska du beskriva Orsakerna till att de växte fram och ta reda på hur dessa arbetade.
 • Teknik och uppfinningar: 1: Spinning Jenny, 2: Ångmaskin, 3: Vaccinet. Till dessa ska du beskriva Orsakerna till dess uppkomst och vilka följder de innebar för människan och samhället i stort,
 • Industriella revolutionen i Sverige: Orsaker: Vad låg bakom att Sverige kunde industrialiseras och beskriv i stora drag viktiga händelser som innebar att Sverige kunde industrialiseras.
 • Utvandringen till USA: Orsaker: Redogör i stort hur Sverige hade det under början av 1800-talet som hade stor betydelse av utvandringen. Följder: Vad innebar det för människorna som kom till USA?

Bedömning:

Bedömningen kommer att grundas på det skriftliga arbetet som lämnas in V 23, samt aktivitetsnivå på lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kommentar efter avslutat området

Kommentar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: