Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och Islam vt-17

Skapad 2017-05-16 10:46 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa

Konkretiserade mål:

 

 • att du tillägnar dig kunskaper om Judendomens och Islams centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa uttryck och handlingar
 • att du övar din förmåga att beskriva skillnader och likheter mellan Judendomen och Islam,
 • att öva din förmåga att se samband mellan religioners delar.

Upplägg:

Du kommer att:

 • få lyssna och anteckna vid genomgångar
 • få läsa texter och jobba med en inlämningsuppgift
 • få se väl valda filmer
 • få öva din förmåga att hitta likheter och skillnader mellan Judendom och Islam.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid:

 • vid genomgångarna
 • vid arbetet med inlämningsuppgiften

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

 • dina kunskaper om Judendomens och Islams centrala tankegångar, urkunder, konkreta religiösa handlingar och uttryck
 • din förmåga att se skillnader och likheter mellan Judendomen och Islam
 • din förmåga att se samband mellan religioners delar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: