Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kastanjeträdet

Skapad 2017-05-16 13:32 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Vi följer "vårt" Kastanjeträdträd och utforskar materialet genom att skapa, sortera och bygga med det.

Innehåll

Positionsbestämning:

-Var är vi?

Barnen har visat stort intresse för löven som ligger på marken. Varför trillar bladen ner? Vi bestämmer oss för att följa ett kastanjeträd i vår närmiljö.

Mål/Syfte:

Målet är att skapa en förståelse hos barnen för vad ett kretslopp är.  

Syftet är att barnen ska få en förståelse för vad som händer med trädets blad när det blir höst och kallare utomhus. Syftet är också att barnen ska få komma i nära kontakt med löv och träd och uppmärksamma att de finns runtomkring dem.

Metoder:

Vad? 

Vi erbjuder barnen promenader i vår närmiljö där barnen kommer i kontakt med olika sorters träd och löv. Barnen får uppleva löven genom att kasta, sparka, lukta. Barnen erbjuds olika skapandeaktiviteter med löv såsom att måla med vattenfärg och flaskfärg, klistra med dem och rita av dem.

Hur?

Vi väcker tankar och funderingar hos barnen kring vad som hänt med löven. Varför har löven trillat ner? Vad kommer att hända med löven?
Vi skapar ett träd inomhus tillsammans. Detta förändrar vi utifrån vilken årstid det är.

- Dokumentation - hur blir barnen delaktiga?

Vi dokumenterar barnens arbete kring löv och träd genom att fotografera olika aktiviteter. Vi reflekterar tillsammans med barnen kring vad vi upplevt tillsammans och tar till vara på deras funderingar och tankar. Fotografier och barnens alster kommer upp på väggarna så att barnen kan titta på detta och samtala om dem.

Utvärdering:

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen har lärt sig att ett träd behöver vatten och sol för att kunna växa. De har lärt sig att bladen blir till jord när de legat länge i på marken.

Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

Vi visar bilder för barnen och samtalar och reflekterar över fotografier, alster och vad vi har upplevt. I vår miljö finns även uppbyggnaden av vårt träd som barnens skapat av bland annat pinnar och löv som barnen får leka i.

- Hur går vi vidare?

Vårt årsträd på avdelningen lever vidare och förändras utifrån vilken årstid det är. Utifrån barnens intresse till hösten får vi se vad vi går vidare med.

 

 

                                                                             

                                                                                                                                                     

                                                       

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: