Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lackarebäcksskolans LPP engelska åk 2, 2016-2017

Skapad 2017-05-16 14:46 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Engelska åk 3 läsåret 14/15
Grundskola 3 Engelska

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna
Syfte

Så här kommer vi att arbeta

Titta på korta filmer med enkel engelska.
Lyssna på och sjunga engelska sånger för att träna uttalet.
Lekar där vi tränar på att förstå och själv säga enkla fraser och ord.
Enkla dialoger om välbekanta ämnen och situationer.
Skriva ord och fraser på engelska.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Hur du förstår talad eller skriven engelska, samt hur du visar att du har förstått eller kan berätta om ett innehåll.
Hur du uttrycker dig framförallt i tal och delvis i text på engelska.

 

 

Utvärdering (frågor som eleverna kan svara på i kommentarsfältet under /efter arbetet).


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: