👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution - livet tar sin början - människans ursprung

Skapad 2017-05-16 15:08 i S-Kungsmarksskolan Munkedal
Grundsärskola 7 – 9 Naturorienterande ämnen
Du kommer att få möjlighet att lära dig hur jorden och livet uppstod enligt naturvetenskapliga kriterier. Du kommer att få lära dig om evolutionsteorin.

Innehåll

Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Filmer, där vi samtalar om innehållet och svarar på frågor. Vi skriver också stödanteckningar som vi kan diskutera efter filmerna.
 • Läsa, svara på frågor, i grupp och enskilt.
 • Diskutera.
 • Måla.

 

Bedömning kommer ske utifrån grundsärskolans kunskapskrav årskurs 9 genom:

 • att du får visa dina kunskaper muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp.
 • att du efter tema arbetet får göra ett skriftligt förhör. Du väljer om du vill göra det utan eller med häftet du arbetat med. Du bestämmer också om du vill ha skrivstöd vid förhör(bedömning sker på NO- kunskapskrav).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald enligt evolutionsteorin.
  NO  7-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9

Matriser

NO
Evolution - livet tar sin början - människans ursprung

NO E åk 9
NO C åk 9
NO A åk 9
Evolutionsteorin
Eleven medverkar också i resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också enkla resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Eleven för också välutvecklade resonemang om livets uppkomst och utveckling i enlighet med evolutionsteorin.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.