Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens utveckling och livets uppkomst-fram t o m dinosaurierna

Skapad 2017-05-16 16:54 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att läsa om hur man tror att det såg ut när jorden bildades. Vi läser också om hur de första livet kom till och utvecklingen fram t o m dinosaurietiden. Vi kommer att jämföra olika skapelseberättelser från de olika religionerna. Vi kommer att använda en tidslinje där vi sätter in när de olika arterna uppkom. Vi kommer att skriva om olika dinosaurier.

Innehåll

Vi kommer att läsa om hur man tror att det såg ut när jorden bildades. Vi läser också om hur de första livet kom till och utvecklingen fram t o m dinosaurietiden. Vi kommer också att måla vulkaner och skriva om olika dinosaurier samt att göra ett landskap om detta. Vi kommer att läsa texter ur böcker, se på filmer och studera fossiler. 

Vi kommer att jämföra olika skapelseberättelser från de olika religionerna. Vad skiljer och vad är samma?


Vi kommer att använda en tidslinje där vi sätter in när de olika arterna uppkom.

Du kommer att lära dig:

- hur människor tror att jorden skapades
- hur växter och djur uppkom
- olika begrepp såsom: bigbang, tidsålder, skapelse, utveckling, fossiler, teori och arter
- fakta om olika förhistoriska djur

 

Bedömning:

- hur du visar jordens utveckling med hjälp av en tidslinje
- om du kan jämföra skapelseberättelser
- om du kan använda begrepp som dåtid, nutid, framtid, jordens utveckling, bigbang, tidsålder och arter
- ditt deltagande i grupparbetet om en dinosaurie som redovisas för klassen

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: