Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering i SvA våren 2017

Skapad 2017-05-16 17:16 i Herrestadsskolan Uddevalla
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi arbetar med att läsning, att koppla ihop bokstav med ljud och att läsa enkla ord. Vi övar läsflyt och att skapa förståelse för det man läser. Vi arbetar med att skriva korta meningar med stor bokstav och punkt. Där tränar vi också att skriva i rätt ordföljd samt att stava vardagsnära ord. Vi tränar på att samtala om vardagliga händelser tillsammans i mindre grupper samt inför klassen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  SvA  1-3
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  SvA  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
  SvA  1-3

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk år 1-3

Läsa

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Läsa med flyt
Läsa enkla böcker som t.ex. Vingböcker.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Förstå enkla texter så som texterna i Vingböckerna.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Skriva

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
Läslig text
Enkla meningar som t.ex. Jag heter Emma. Solen är gul och varm. Jag vill bada.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Skiljetecken
Stor bokstav och punkt.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
Stava enkla elevnära ord som t.ex. han, som, att, och, vill, kan.
Eleven kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Lyssna, tala och samtala

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • SvA   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA   välja och använda språkliga strategier,
Samtala
Berätta om helgen, be om hjälp, berätta om vad man gjort på rasten.
Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Ta muntliga instruktioner
Träna sig på att förstå när en vuxen berättar vad vi ska arbeta med till exempel.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: