Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MATEMATIK. Kunskapsområde: PROBLEMLÖSNING (år 7).

Skapad 2017-05-16 20:32 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Kunskapsområdet ”Problemlösning”

Innehåll


Arbetsformer
För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta 
kunskapsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ...

 • ha gemensamma genomgångar
 • ha par - och gruppövningar
 • ha självständigt arbete

Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att föra resonemang och ha diskussioner.

Mål

I undervisningen kommer du att lära dig om ...
(Vad?)

När du har arbetat med det här området ska du:

 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om 

 • kunna förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i området

Bedömning

I bedömningen anges i vilken grad eleven utvecklat de fem förmågor som finns angivna i kursplanen dvs hur väl eleven kan...

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 
 • föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...

 • arbeta aktivt vid självständigt arbete.
 • arbeta aktivt vid par- och gruppövningar.
 • aktivt delta i resonemang och diskussioner.
 • utföra muntliga förhör.
 • utföra skriftliga förhör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
MATEMATIK.Kunskapsområde: PROBLEMLÖSNING vt17

POSITIONSSYSTEMET
Inte visat
Fel svar
Rätt svar
HRD (I): Uppgift 1
Jesper och hans fyra kompisar har vunnit 23 460 kr på tips. Hur mycket får va och en om alla får lika mycket?
HRD (I): Uppgift 2
Linnea betalar 4 975 kr i hyra varje månad. Hur mycket hyra betalar hon på ett år?
HRD (I): Uppgift 3
En järnvägsvagn med last väger 52 ton. Vagnen tom väger 27 500 kg. Hur mycket väger lasten?
HRD (I): Uppgift 4
Joakims bil drar 0,8 liter per mil när han kör med hastigheten 80 km/h. Hur mycket drar bilen på 60 mil.
HRD (I): Uppgift 5
Finlands area är 340 000 km^2 och folkmängden uppgår till 5,4 miljoner invånare. Hur många bor i genomsnitt per kvadratkilometer?
HRD (I): Uppgift 6
Frankrike har 64,5 miljoner och Sverige 9,4 miljoner invånare. Hur många gånger fler invånare har Frankrike än Sverige?
HRD (I): Uppgift 7
En vecka har 7 dygn. Ett dygn är 24 timmar och en timme är 60 minuter. Hur många minuter är en vecka?
HRD (I): Uppgift 8
På ett bageri bakade man en dag 300 limpor. Till det gick det åt 130 kg mjöl. Nästa dag bakade man 400 limpor. Hur mycket mjöl gick det åt då?
HRD (II): Uppgift 1
Hur mycket får man betala för 0,4 kg äpplen om priset per kilogram är 19 kr?
HRD (II): Uppgift 2
Hur mycket större är talet 0,7 än talet 0,45?
HRD (II): Uppgift 3
I en tävling i längdhopp hoppade Hugo 3,45 m, vilket var 0,2 m längre än vad Marcus hoppade. Hur långt hoppade Marcus?
HRD (II): Uppgift 4
Lovisa dividerade ett tal med 200. Hon fick svaret 4,8. Vilket var det tal som Lovisa dividerade?
HRD (II): Uppgift 5
En påse med 0,3 kg vindruvor kostar 9,60 kr. Vilket är priset per kilogram?
HRD (II): Uppgift 6
Efter första åket i en slalomtävling ledde Maria P-H på tiden 49,65 s. Tvåan var Maria Riesch med fjorton hundradelar sämre tid. Vilken tid hade hon?
HRD (II): Uppgift 7
En liter jordgubbar väger 0,6 kg. Hur många liter finns i en hink med 3,8 kg om hinken tom väger 4 hg?
HRD (II): Uppgift 8
Jesper har kokT 6 liter hallonsylt. Den ska frysas in i förpackningar som rymmer 4 dl vardera. Hur många förpackningar blir det?
...........................
................................
................................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: