Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-05-16 21:37 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
En pedagogisk planering i matematik, området geometri.
Grundskola 4 Matematik
Vet du vad en geometrisk figur är? Hur ritar man något i skala 2:1? Hur ska du tänka när du ska förminska och förstora? De här frågorna och många andra kommer du att svara på när vi arbetar med geometri.

Innehåll

Läroplanen, Lgr 11

Syfte, förmågor att utveckla

Under arbetet med området geometri kommer du få möjlighet att utveckla din förmåga att

Centralt innehåll

Arbetet med området geometri kommer att ha följande innehåll och arbetsformer:

Viktiga begrepp

 • Längdenheter (mil,km, m, dm, cm, mm)
 • Geometriska figurer i 2D: kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, parallellogram, parallelltrapets, romb
 • Geometriska figurer i 3D: klot, kub, rätblock, pyramid, kon, tetraeder
 • Skala, förstora och förminska
 • Vikt( ton, kg, hg, g)
 • Volym( l, dl, cl, ml)
 • Omkrets

Arbetssätt

Arbetet med området geometri kommer att innehålla följande arbetssätt:

 • Arbete med uppgifter i boken /häftet 
 • Muntliga diskussioner
 • Problemlösningsuppgifter

ska du kunna:

 • Mäta föremål i din omgivning och bilder i matematikboken
 • Omvandla mellan olika längdenheter
 • Känna till olika geometriska figurer i både 2D och 3D
 • Förstora och förminska i enkla skalor som 2:1, 1:2, 1:4 och 1:10
 • Jämföra olika vikter och volymer i olika enheter
 • Räkna ut omkrets av olika objekt 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Bedömningsmatris

Nivå 1
På väg
Nivå 2
Godtagbar nivå
Nivå 3
God nivå
Nivå 4
Mycket god nivå
Geometriska figurer
Du känner igen och kan rita de vanligaste geometriska figurerna i 2D och 3D.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna känna igen och rita de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen och kan rita de vanligaste geometriska figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen, kan rita och med ord beskriva de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Du känner igen, kan rita, beskriva med ord och jämföra likheter och skillnader mellan de vanligaste figurerna i 2D och 3D.
Mätning längd, längdenheter
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd. Du kan också jämföra och storleksordna sträckor skrivna i olika enheter på ett relativt bra sätt.
Du kan mäta olika sträckor och växla mellan olika enheter för längd. Du kan också jämföra och storleksordna sträckor skrivna i olika enheter på ett välfungerande bra sätt.
Skala
Du kan förminska i skala 1:2, 1:10, 1:100 och förstora i skala 2:1.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna förminska i skala 1:2, 1:10, 1:100 och förstöra i skala 2:1.
Du kan förminska i skala 1:2, 1:10, 1:100 och förstora i skala 2:1.
Du kan förstora och förminska i flera olika skalor, t ex skala 1:6 och skala 4:1.
Vikt och volym
Du kan jämföra olika vikter och volymer i olika enheter.
 • Ma  4-6
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du är på god väg att kunna omvandla mellan dessa och jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du kan på ett godtagbart sätt omvandla mellan dessa och till viss del jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Du känner till olika vikt- och volymenheter. Du kan på ett bra sätt omvandla mellan dessa och jämföra olika föremål som väger/rymmer olika mycket.
Omkrets
Du kan mäta och räkna ut omkrets av olika figurer.
 • Ma  4-6
Du är på god väg att kunna mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar.
Du kan mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar.
Du kan mäta omkrets på kvadrater, rektanglar och trianglar. Du kan rita en figur efter en given omkrets.
Du kan mäta omkrets på olika typer av figurer. Du kan rita flera figurer efter samma givna omkrets
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: