Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryggradslösa djur

Skapad 2017-05-16 21:43 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Biologi
Vi ska arbeta med de ryggradslösa djuren. Dessa djurgrupper är sinsemellan mycket olika och förenas bara av att de inte har ryggrad. För övrigt kan de vara olika som en bläckfisk och en fjäril. Vi kommer också att prata om skillnader mellan olika celler såsom djurcell, växtcell, bakterie, svampcell och toffeldjur.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll


Vi kommer att i filmer, lärobok, laborationer och bilder lära oss mer om de djurgrupper som räknas till de ryggradslösa djuren, nämligen:
Svampdjur, nässeldjur, maskar, tagghudingar och leddjur. Vi tittar också på urdjur och lär oss hur mikroskopet fungerar. Vi kommer också att lära oss om djurarters utveckling, 
Du ska kunna sortera djur till vilka djurgrupper de hör och kunna några av dess karaktärsdrag.

Konkretiserade mål

Du ska:

 • känna till indelningen av de ryggradslösa djuren, undergrupper och arter.
 • kunna ge exempel på arter som tillhör olika undergrupper inom de ryggradslösa djuren.
 • känna till begreppet evolution samt betydelsen av detta.
 • Kunna förstå utvecklingen av organismer.
 • Kunna begrepp
 • utföra undersökningar och exkursioner och följa instruktioner.
 • kunna hantera ett mikroskop.
 • redovisa dina kunskaper i ett prov där du gruppera och sorterar djur.

Undervisningen

Vi arbetar med text ur ett häfte. Teorigenomgångar. läsa och att svara på frågor till texten. Att kunna självständigt ta reda på fakta kring de olika djuren.
Lärarledda genomgångar och laborationer där vi studerar exemplar av olika djur.
Vi kommer att göra en dissektion av en räka, och titta på encelliga djur i mikroskop. och titta på ryggradslösa djur i stereolupp.

Vi kommer att titta på olika preparat i mikroskop av växter,bakterier och djur och titta på dess skillnader.

Vi kommer att låta hövatten stå för att hitta encelliga djur och jämföra storleken och utseendet med bakterier.
Vi kommer också att se några filmer.
De kunskaper du fått under kursen ska du sammanfatta i ett praktiskt prov där du sorterar djurgrupper.

 

Bedömning

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • hur väl du i ditt prov kan sortera djurgrupperna.
 • dina kunskaper som du visar under lektioner.
 • hur väl du genomför och redovisar laborationerna.
Bedömning sker enligt matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Ryggradslösa djur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper
Du kan berätta om de olika djurgrupperna och göra enkla jämförelser.
Du har goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utseende och livsmiljö.
Du har mycket goda kunskaper om olika djur och deras livsbetingelser och kan sortera dem i djurgrupper. Du kan visa på samband kring djurs utveckling, utseende och livsmiljö och kan föra välutvecklade resonemang kring detta.
Genomförande av laboration
Du kan till viss del genomföra laborationer med hjälp av laborationshandledning
Du kan till stor del planera och utföra ditt experiment självständigt. Du använder utrustningen på ett ändamåsenligt sätt.
Du planerar och utför ditt experiment självständigt och med säkerhet. Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Diskussion
evolutionsteorin
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör ämnet och för till viss del diskussionen framåt.
Du kan föra ett samtal kring ämnet och för diskussionen vidare
Du ställer frågor och framför tankar/åsikter som fördjupar och breddar en diskussion i ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: