Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feed the Right Wolf - 8th grade

Skapad 2017-05-16 23:07 i Vallåsskolan Halmstad
Text and oral presentation about poverty, crime and violence.
Grundskola 8 Engelska
- Which wolf wins? - The one you feed.

Innehåll

Texts and oral presentations – Feed the Right Wolf
Think about “The Freedom Writers”. What did you learn about crime, gang wars, racism and poverty? Also think about my speech this Monday. Can you use the work we have done in English class over the last two weeks to make good choices for yourself in the future?
If yes, explain how. If no, explain why not.

Thursday the 18th of May: Plan your text
Brainstorm/mind map and outline a diary entry/poem/song/rap (same method as for your essays).

Monday the 22nd of May: Write your text
Homework for Thursday the 1st of June: Write key words for an oral presentation of your text (around 2 minutes/student).

Thursday the 1st of June: The presentations start
Practice and let me know when you feel ready for your presentation.
Present your work to at least two classmates.
Assess your own presentation and the presentations of the classmates you have listened to.

Thursday the 8th of June: Final English class of 8th grade
Your last opportunity to do your oral presentations.

Have fun!
Susanna

Matriser

En
Essay writing 7th - 9th grade

Insats krävs
E
C
A
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

En
Oral presentation 7th - 9th grade

Ämnesmatris i engelska åk 7-9

Insats krävs
E
C
A
Välja & använda material
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera & jämföra
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: