Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2017-05-17 09:03 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att träna olika lekar, spel och idrotter samt danser under terminen. Vi kommer även att göra olika redskapsövningar.

 

I slutet av idrottslektionerna samtalas det om den träning som utförts under lektionen och eleverna ges möjlighet att prata om olika ord och begrepp samt ges möjlighet att samtala om sina upplevelser av olika fysiska aktiviteter.

 

Eleverna kommer orientera och lära sig kartans olika symboler.

 

Lektionerna kommer bedrivas både ute och inne så att eleverna provar fysiska aktiviteter i skiftande miljöer.

 

Eleverna kommer ha teorilektioner kring badvett och säkerhet vid vatten vintertid och hantering av eventuella nödsituationer.

 

Kopplat till läroplan

Rörelse

Delta och anpassa rörelser i olika lekar, spel och idrotter.

Anpassa rörelser till takt och rytm i danser och rörelser till musik.

Uppvisa sammansatta grundformer i kombination med redskap.

 

Hälsa och livsstil

Medvetenhet om förebyggande av skador, till exempel uppvärmning

Ord och begrepp och samtala om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor samt kroppsuppfattning

 

Friluftsliv och utevistelse

Orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler.

Lekar och fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelse

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: