Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jul Planering / James Nottingham (åk 4-6)

Skapad 2017-05-17 10:52 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Innehåll

Steg 1: Definiera begreppet    (A)

Vad är Jul?  När infaller Jul? Varför är det en högtid? Vad gör man?  Äter man något särskilt? Genom att skriva nyckelord och rita tankekarta på tavlan. Använda tagul.com

 

Steg 2: Konflikt/Problematisera begreppet  (P)

Diskutera följande:

Är Jul lik en indisk/ryska högtid?

Vilka likheter finns?

Vilka skillnader finns? (Venn Diagram)

Om du inte firar Jul varför? Har du något special familj tradition

Vad gör du under Jullov?

(Empati- julklapp)

 

Steg 3: Bygga upp förståelse (A)

Gör muntliga presentationer till klasskamrater(cirka 2 minuter) om vad du har fått från steg 2

 

Läraren och elever sammanfattar tillsammans , använder 2 stars and a wish med post it

 

(Eureka Moment)

 

Sjunga julsånger

 

Steg 4: Reflektera/ Tillbakablick på lärande resan (E) genom läxa och reflektion i nästa lektion

Ställa frågor i nästa lektion :

Samma frågor som i steg 1 och 2, jämföra deras svar och får se hur eleverna har utvecklat i deras kunskaper om Jul och andra traditioner, bättre utvecklat ordförråd för att berätta, jämföra och presentera deras åsikter.

Uppgifter

 • Reflektera över Jul

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: