Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 6B, kapitel 7 Enheter och skala

Skapad 2017-05-17 13:32 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
I det här kapitlet kommer vi att arbeta med volym, vikt, hastighet och skala.
Grundskola 6 Matematik

Här handlar det om att lära sig enheter, olika sätt att mäta avstånd, vikt, innehåll och storlek. Det är ju faktiskt viktigt att veta hur långt det är mellan olika ställen så att jag vet hur lång tid det tar att gå eller åka. När jag lagar mat eller bakar är det bra att kunna volym och vikt så det inte blir alldeles tokigt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska

-kunna använda olika enheter för vikt och volym

-förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet

-förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

 

 

Hur ska vi lära oss detta?


- genomgång i helklass

-muntligt gemensamt arbete

-enskilt arbete i Matteborgen


Vad som kommer att bedömas:

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån hur du: 
•gör skriftliga beräkningar i matteboken
•deltar i matematiska diskussioner och samtal
•kan formulera och lösa problem
 •visar dina kunskaper på diagnosen

Hur du får visa vad du kan:

Du kommer att få
•göra skriftliga beräkningar i matteboken
•delta i matematiska diskussioner och samtal
•formulera och lösa problem
•visa dina kunskaper på diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A, kapitel 1 Tal

E
C
A
Växla uttrycksform på vikt och volym & resonera om relationen mellan de olika uttrycksformerna
 • Ma  4-6
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Använda begreppen vikt, volym, hastighet och skala. Använda tillhörande enheter.
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Eleven har grundläggande kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om dessa matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa problem med strategier & metoder
 • Ma  4-6
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: