Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rydebäck åk 2

Skapad 2017-05-17 16:05 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Lära sig om hemorten.
Grundskola F – 2 Svenska SO (år 1-3)

Innehåll

Syfte

Lära sig om närområdet, både ur historiskt och nutids perspektiv.

Undervisning

-läsa om Rydebäcks historia.

-besöka historiska platser i Rydebäck.

-finna fakta och skriva om platser i Rydebäck.

-redovisa för klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

Sv SO
Bedömningsmatris

På väg
Kan
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu i Rydebäck, utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
Eleven kan undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
Eleven kan på ett tydligt sätt, så att faktan tydligt framgår, redovisa för gruppen.
 • Sv
 • Sv  1-3
Eleven kan söka information och kritisk granska denna.
 • Sv
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
Eleven kan skriva en faktatext.
 • Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: